CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Wyburzenie Wieży ciśnień na terenie ZMT - Tarnów
 

LOKALIZACJA

TARNÓW

DATA

22.09.2012

KLIENT

Jacek Pelc Firma Drosam

Wyburzenie Wieży ciśnień na terenie ZMT - Tarnów

Celem realizacji firmy wyburzeniowej było w sposób bezpieczny dla bezpośrednio sąsiadującego kompleksu rurociągów wyburzyć wieżę ciśnień.
W bezpośrednim otoczeniu wieży ciśnień (strefa zagrożona powaleniem) oraz na kierunku upadku znajdowały się m.in. rurociągi napowietrzne (odległość 1,0 m i wysokość około 5 m), rurociągi napowietrzne na północ od kierunku upadku (odległość 32,5 m od centrum upadku), instalacja wody (znajdująca się na głębokości ponad 1,2 m), czy też: baraki, budynek biurowy, hale oraz sprężarkownia. Obiekty te chroniono przed: rozrzutem odłamków, oddziaływaniem powietrznej fali uderzeniowej, drganiami parasejsmicznymi wytworzonymi strzelaniem i upadkiem mas.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Wyburzaną wieże ciśnień wykonano, jako konstrukcję żelbetową słupową o wysokości około H = 31,3 m. Przekrój poziomy stanowił sześciokąt, którego naroża były słupami żelbetowymi. Słupy żelbetowe (6 szt.) wykonano o przekroju prostokątnym o wymiarach 50 x 70 cm. Przestrzeń pomiędzy słupami żelbetowymi na wszystkich poziomach wypełniono murem ceglanym, którego grubość na poziomie 0,0 – 2,7 m wynosiła 45 cm. Obiekt był podzielony na piętra stropami żelbetowymi wzmocnionymi belkami żelbetowymi.

Parametry OBIEKTU

  • Kubatura całkowita – 1352 m³,
  • Wysokość 31,3 m.
  • Całkowita masa całkowita – 664 Mg (ton)

Sposób wykonania rozbiórki

Wyburzenie komina zrealizowano poprzez jego obalenie sposobem minerskim w wybranym kierunku. Obalenie wieży nastąpiło przez klasyczne podcięcie wybuchowe, a sam upadek nastąpił dzięki powstaniu odpowiedniego momentu siły skierowanego zgodnie z założonym kierunkiem upadku.