CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Wyburzenie silosów oraz dwóch kominów - Ruda Opalin

LOKALIZACJA

RUDA OPALIN

DATA

22.02.2014

KLIENT

Big Play Sp. z o.o.

Wyburzenie silosów oraz dwóch kominów - Ruda Opalin

Na terenie nieczynnej od lat huty szkła w miejscowości Ruda Huta znajdowały się obiekty przemysłowe podlegające wyburzeniu. Ze względu na wysokość niektórych obiektów sięgająca powyżej 38 m najkorzystniejszą ze względów bezpieczeństwa i zarazem najszybszą metodą ich rozbiórki było ich przewrócenie za pomocą materiałów wybuchowych a następnie ich dalsze kruszenie.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Silosy – Wyburzany obiekt składał się z trzech niezależnych od siebie części oddzielonych dylatacjami. W skład kompleksu wchodziły 4 zbiorniki o wysokości 21 m, 4 zbiorniki o wysokości 11 m oraz klatka schodowa o wysokości 15,54 m. Zbiorniki osadzone były na żelbetowej monolitycznej konstrukcji ramowej wspartej na słupach o przekroju 60×60 cm. Pozostałą część obiektu stanowiła rampa załadunkowa oraz budynek magazynowy.
Parametry obiektu:

  • pow. zabudowy – 812 m²,
  • kubatura – 6915 m³,
  • masa silosów wraz z klatką schodową – 438,8 Mg (ton).

Parametry OBIEKTU:

Komin h=28m – Wyburzany komin powstał jako konstrukcja murowa wraz z szamotową wymurówką. Komin osadzono na żelbetowym cokole o wysokości 5 m liczonej od poziomu terenu. W cokole umieszczono wlot czopucha. Na poziomie +3,60 m prostopadle do kierunku wlotu czopucha zlokalizowano otwór dymowy. Komin wzmocniono obręczami stalowymi rozmieszczonymi co 2 m na całej jego wysokości. Parametry komina:
  • wysokość komina H = 28 m.
  • masa komina wynosi ok 140 Mg (ton).
Komin h=36m – Wyburzany komin powstał jako konstrukcja murowa wraz z szamotową wymurówką. Wlot czopucha zlokalizowano poniżej poziomu terenu w żelbetowym cokole. Komin wzmocniono obręczami stalowymi rozmieszczonymi co 2 m na całej jego wysokości. Parametry komina (na podstawie wizji lokalnej):
  • wysokość komina H = 36 m.
  • średnica zewnętrzna komina u podstawy Dz = 4,4 m
  • grubość płaszcza u podstawy L = 0,6 m,
  • masa komina wynosi 370 Mg (ton).

Sposób wykonania rozbiórki

Teren w okół obiektów można było uznać za „czysty” tj. dogodny do wyburzeń z użyciem materiałów wybuchowych. Obiektami podlegającymi ochronie były jedynie budynek mieszkalny oraz inne obiekty po byłym zakładzie. Jako najkorzystniejszy kierunek obalania kominów wyznaczono kierunek północno zachodni (45 stopni wychylenia w kierunku zachodnim), natomiast dl obalenia zbiorników wyznaczono kierunek południowy. Planowane kierunki upadku zaznaczono na zdjęciu po prawej stronie. W kolejnym etapie rozbiórki wykorzystano koparkę z osprzętem wyburzeniowym, tj. nożycami tnąco-kruszącymi oraz młotem hydraulicznym, do rozdrobnienia powstałego gruzowiska i oddzielenia odpadów złomu stalowego od gruzu betonowego i ceglanego. Kominy powalono za pomocą włomu obalającego, który swoim zakresem objął część płaszcza komina. Wybuchowe wykonanie podcięcia powoduje utratę stateczności kominów. Ponad połowa ich masy znajduje się poza „nową” krawędzią podstawy, co w konsekwencji powoduje powstanie dodatkowej pary sił sprzyjającej obalaniu, a co za tym idzie ruch kominów w wyznaczonym kierunku. Silosy powalono za pomocą wybuchowego kruszenia przednich słupównośnych konstrukcji. Zastosowano materiał wybuchowy potocznie zwany dynamitem.