CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Wyburzenie murowego komina - Natolin
 
 

LOKALIZACJA

NATOLIN

DATA

06.08.2008

KLIENT

Urząd Miasta Grodzisk-Mazowiecki

Wyburzenie murowegokomina - Natolin

Zadaniem niniejszej realizacji było wyburzenie metodą wybuchową ceglanego komina o wysokości 32 m znajdującego się na terenie byłej cegielni „Władysławów” w Natolinie.

W otoczeniu komina znajdowały się obiekty infrastruktury byłej cegielni „Władysławów”. Od strony wschodniej komina znajdował się piec byłej cegielni, który stanowił integralną część wyburzanego komina i podlegał on ochronie. Na kierunku upadku nie było zlokalizowanych żadnych podziemnych ani naziemnych obiektów budowlanych

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Przedmiotowy komin wchodził w skład zabudowań po nieczynnej cegielni „Władysławów” wykonany został jako konstrukcja murowa. Na całej wysokości w odległości co ok. 1,6 m rozmieszczono stalowe obejmy w kształcie pierścienia, które usztywniały murową konstrukcję komina. Od strony pieca na poziomie – 1,5 m ulokowano wlot czopucha, a po przeciwległej stronie na poziomie terenu otwór techniczny.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

 •  wysokość komina H = 32 m,
 •  średnica zewnętrzna komina u podstawy Dz = 3,2 m,
 •  grubość płaszcza u podstawy L = 0,9 m,
 •  średnica zewnętrzna komina u wylotu Dz = 1,6 m,
 •  grubość płaszcza u wylotu l = 0,25 m,
 •  masa komina wynosi 217 Mg (ton).

Pokaz pirotechniczny

Wysadzenie komina powiązane było z pokazem pirotechnicznym z okazji otwarcia Strefy Ekonomicznej w Natolinie.

Sposób wykonania rozbiórki

Komin został powalony za pomocą włomu obalającego, który swoim zakresem objął część płaszcza komina. Wybuchowe wykonanie podcięcia spowodowało utratę stateczności komina. Ponad połowa masy obiektu znalazła się poza „nową” krawędzią podstawy, co w konsekwencji spowodowało powstanie dodatkowej pary sił sprzyjającej obalaniu, a to spowodowało ruch komina w wyznaczonym kierunku.

REFERENCJE

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim informuje, że Przedsiębiorstwo „Cama” Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kosynierów 25, w dniu 6 września 2008 r. wykonało n/w zadanie stanowiące jeden z elementów widowiskowych uroczystości otwarcia strefy przemysłowej w Grodzisku Mazowieckim. Wyburzenie metodą wybuchową komina o wysokości 32 m starej cegielni „Władysławów” zlokalizowanej w Natolinie. W zakres wykonywanych robót wchodziły:
 • Projekt rozbiórki tj. dokumentacja strzałowa
 • Wiercenie otworów strzałowych
 • Obalenie komina sposobem wybuchowym
 • Wykonanie pomiarów drgań parasejsmicznych
 • Sprawdzenie urobku na występowanie niewypałów
 • Prace uzupełniające:
  • podkreślenie widowiskowego momentu wystrzału
Przedsiębiorstwo „CAMA”  z powierzonych zadań wywiązało się z należytą starannością. Umowny zakres robót wykonany został zgodnie z dokumentacją, prawem budowlanym, normami z zachowaniem wymaganego standardu i w wyznaczonym terminie. Przedsiębiorstwo „CAMA”  prezentuje duży profesjonalizm oraz operatywność działania jest solidnym i godnym zaufania Wykonawcą.
Stanisław Olkowski

Wyburzenie komina murowego, Gmina Grodzisk Mazowiecki