CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Wyburzenie komina na terenie Huty Kościuszko - Chorzów
 
 

LOKALIZACJA

CHORZÓW

DATA

15.10.2009

KLIENT

Huta Kościuszko S.A

Wyburzenie komina na terenie Huty Kościuszko - Chorzów

Celem niniejszej realizacji było opracowanie technologi bezpiecznej metody wyburzenia żelbetowego komina o wysokości h=100 m zlokalizowanego w Chorzowie, wykonanie jego rozbiórki wraz z segregacją i wywozem powstałych odpadów budowlanych.

Teren na którym wykonywano prace rozbiórkowe był terenem zamkniętym o gęstej zabudowie przemysłowej. W bliskim otoczeniu komina znajdowały się takie obiekty podlegające ochronie jak hale, budynki, rozdzielnie, rurociągi czy też ziemne instalacje energetyczne.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Wyburzany komin został wykonany jako konstrukcja żelbetowa z wymurówką szamotową o wysokości H = 100 m. Na wysokości 5 m umieszczono płytę żelbetową, w osi której zlokalizowano lej spustowy o średnicy wewnętrznej 2,10 m. W płaszczu komina rozmieszczono 3 otwory technologiczne: dwa symetrycznie względem siebie na poziomi terenu oraz wlot czopucha na poziomie + 5,50 m.

PARAMETRY OBIEKTU

  • wysokość: 100 m,
  • średnica zewnętrzna: 7,1 m,
  • grubość płaszcza u podstawy: 0,37 m,
  • średnica zewnętrzna u wylotu: 4,48 m,
  • grubość płaszcza u wylotu: 0,15 m,
  • łączna masa komina: 1680 Mg (t).

SPOSÓB WYKONANIA ROZBIÓRKI

Wyburzenie komina realizowane było poprzez jego obalenie sposobem minerskim a następnie wtórne krusznie przy pomocy koparek.

Duży otwór technologiczny umieszczony w strefie podporowej wymusił zastosowanie dodatkowych wzmocnień stopy oporowej, dzięki czemu możliwe było precyzyjne obalenie komina w wyznaczonym kierunku. Jako dodatkowy moment ciągnący zastosowano ciężar zawieszony na linie.

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo „Cama” Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie w miesiącach wrzesień październik 2009 r. zrealizowało na zlecenie Huty „Kosciuszko” S.A. wyburzenie sposobem wybuchowym komina żelbetowego  H=100 m. Zakres robót obejmował: kierunkowe obalenie komina, zlokalizowanego na terenie zagęszczonym obiektami przemysłowymi, wtórne dokruszenie płaszcza żelbetowego i uporządkowanie terenu rozbiórki (pryzmowanie gruzu). Prace zostały wykonane profesjonalnie zarówno na etapie prac przygotowawczych jak i robót strzałowych (o czym świadczy precyzyjne „położenie” komina w zaplanowanym kierunku) oraz porządkowych, we wspólnie uzgodnionych terminach. Polecamy przedsiębiorstwo „Cama” Sp. z o.o. co czynimy z pełnym przekonaniem, jako firmę rzetelną mistrzowską w swoim fachu i jak najbardziej odpowiednią do zlecania jej robót wyburzeniowych metodą wybuchową.

Rozbiórka żelbetowego komina, Huta Kościuszko S.A.