CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Wyburzenie komina - Konin Gosławice
 
 
 

LOKALIZACJA

Gosławice

DATA

09.03.2010

KLIENT

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Jaxapol” Sp. z o.o.

Wyburzenie komina - Konin Gosławice

Zakres prac rozbiórkowych obejmował wyburzenie sposobem wybuchowym murowego komina H=73 m znajdującego się na terenie byłej cukrowni „Gosławice”. Na terenie działki w otoczeniu komina znajdowały się obiekty podlegające ochronie:

 • Obiekty mieszkalno usługowe – (156 m, 158 m),
 • Obiekty magazynowo gospodarcze – (71 m, 123 m).

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Przedmiotowy komin wykonany został jako konstrukcja murowa na zaprawie cementowo-wapiennej. Podstawę komina ponad poziomem terenu stanowił cokół wykonany w przekroju poprzecznym jako prostokątny o grubości ściany 1,25 m i wysokości 10,55 m. Połączenie cokołu z płaszczem stanowił w przekroju poprzecznym ośmiobok opisany na okręgu o średnicy 5,77 m i wysokości 1,7 m zwężający się ku górze do średnicy 4,7 m. Płaszcz komina od poziomu +12,25 m wykonany był w przekroju poziomym w kształcie pierścienia kołowego o średnicy zewnętrznej 4,7 m zbieżnego ku górze do średnicy 3,1 m u wylotu. Na całej wysokości w odległości co ok. 90 cm rozmieszczono stalowe obejmy w kształcie pierścienia, które usztywniały murową konstrukcję płaszcza komina. Od strony pieca poniżej poziomu terenu ulokowano wlot czopucha o wymiarach około 2,5 x 2,5 m. Sklepienie czopucha zlokalizowano około 1,5 m poniżej powierzchni terenu. Komin do wysokości około 15 m posiadał wykładzinę o grubości 12 cm.

Parametry OBIEKTU:

 • wysokość komina H = 73 m,
 • średnica zewnętrzna płaszcza komina u podstawy Dz = 4,7 m,
 • grubość płaszcza u podstawy L = 1 m,
 • średnica zewnętrzna komina u wylotu Dz = 3,1 m,
 • masa komina 1325 Mg (ton).

Sposób wykonania rozbiórki

Komin został powalony za pomocą włomu obalającego, który swoim zakresem objął część cokołu komina. Wybuchowe wykonanie podcięcia spowodowało utratę stateczności obiektu. Ponad połowa jego masy znalazła się poza „nową” krawędzią podstawy, co w konsekwencji spowodowało powstanie dodatkowej pary sił sprzyjającej obalaniu, a co za tym idzie ruch komina w wyznaczonym kierunku. Podstawowe parametry włomu oraz założenia:
 • wysokość – 2,8m,
 • kąt – 30
 • powierzchnia stopy oporowej – 6,25 m²,
 • wybicie mechaniczne (otwarcie cokołu) od strony kierunku upadku w sposób zapewniający stateczność obiektu.
 • rozcięcie/przepalenie obejm stalowych w obrębie włomu