CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Wyburzenie komina karbidowni - Chorzów
 

LOKALIZACJA

CHORZÓW

DATA

09.03.2013

KLIENT

European Silicon Sp. z o.o.

Wyburzenie komina karbidowni - Chorzów

Tym razem zadaniem była rozbiórka metodą wybuchową 140 m żelbetowego komina w gęstej zabudowie przemysłowej w sposób kontrolowany a następnie uprzątnąć powstałe gruzowisko za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Integralną część komina stanowiła przyległa klatka schodowa i ona również podlegała rozbiórce.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Komin wykonano jako konstrukcję żelbetową wylewaną na mokro z wewnętrzną wymurówką z cegły grubości 12 cm. Pomiędzy płaszczem a wymurówką istniała izolacja termiczna z żużla granulowanego. Obiekt posadowiono na kołowej płycie żelbetowej średnicy 20 m i maksymalnej grubości 2,5 m średnice zewnętrzne wynoszą: dolna 11,82 m i górna 6,34 m. Wysokość komina 140 m p. p. t. Nachylenie ścian stałe wynoszące 2%. Grubość ścian zmienna od 65 cm w części dolnej do 15 cm powyżej 70 m. Dolną część do wysokości 15 m przeznaczono na pomieszczenia użytkowe dzieląc ją stropami na 4 kondygnacje z czego trzy dolne stanowiły pomieszczenia biurowe zaś najwyższa pomieszczenie technologiczne. Ścianki działowe pomieszczeń wykonano z cegły czerwonej grubości 12 cm. W płaszczu komina w części użytkowej przewidziano otwory okienne po 7 na każdej z kondygnacji. W stropie na poziomie +15 m zlokalizowano lej zamykany włazem. Pomiędzy +15 m a +25,85 rozmieszczono wloty czopucha w postaci 7 otworów o średnicy 2,1 m. W otwory te wprowadzono stalowe kolektory odpylające poprowadzone z pieców karbidowych. Wyjście na komin umożliwiała drabina włazowa zabezpieczona pałąkami co 1,25 m. Możliwość poziomego przemieszczania się wokół komina umożliwiały 3 stalowe galerie rozmieszczone na poziomach: +60 m, + 100 m, +135 m. Komin wyposażono w instalację odgromową z dwoma zwodami oraz oświetlenie ostrzegawcze zamontowane na galeriach.

RYS HISTORYCZNY

Komin został wybudowany w 1959 roku przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych. Służył do odprowadzania gazów z pieców karbidowych przy pomocy siedmiu blaszanych kolektorów. Temperatura odprowadzanych spalin na wylocie komina wynosiła 40°C.

Nietypowa budowa komina

Dolną część komina do wysokości 15 m wykorzystano na pomieszczenia biurowe i usługowe.

Sposób wykonania rozbiórki

Wyburzenie komina zrealizowano poprzez jego obalenie sposobem minerskim w wybranym kierunku. Obalenie komina nastąpiło przez klasyczne podcięcie wybuchowe, a sam upadek nastąpił dzięki powstaniu odpowiedniego momentu siły skierowanego zgodnie z założonym kierunkiem upadku.

Klatkę schodową wyburzono za pomocą koparki wyposażonej w specjalistyczne nożyce hydrauliczne do kruszenia betonu i cięcia stali o minimalnym zasięgu 12 m. Rozbiórkę rozpoczęto od najwyższej kondygnacji sukcesywnie krusząc poszczególne elementy konstrukcyjne obiektu (strop, ceglane ściany, żelbetową konstrukcję schodów). Proces ten kontynuowano aż do poziomu terenu całkowicie odcinając żelbetowy komin od chronionego budynku administracyjno-biurowego. Jako ochronę budynku biurowego przed upadającym podczas kruszenia ścian klatki schodowej gruzem zastosowano bale słomy ułożone w warstwy przekładane gumami z taśm przenośnikowych.

Materiały filmowe z prac rozbiórkowych

Po lewej stronie prezentujemy film z wyburzenia komina. 

Jedna z kamer została ustawiona tuż za strefą podporową komina inne ukazują komin w trakcie upadku.

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie przy ul. Kosynierów 25, na przełomie roku 2012/2013 wykonała roboty rozbiórkowe związane z wyburzeniem komina h=140 m położonego w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15. Zakres robót obejmował: opracowanie projektu, uzyskanie stosownych pozwoleń, wykonanie robót przygotowawczych, wyburzenie komina betonowego H=140 m metodą wybuchową, przekruszenie gruzu i uporządkowanie terenu. Profesjonalizm pracowników oraz usprzętowienie firmy pozwoliło na wykonanie zleconego zakresu robót zgodnie ze sztuką prowadzenia robót rozbiórkowych z należytą starannością, terminowo oraz z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Niniejszą opinię wydaje się na prośbę Spółki „Cama” z Krakowa, która w naszej opinii zasługuje na zaufanie i jest godna polecenia.
Witold Płoszczyca

Rozbiórka komina h=140m, European Silicon Sp. z o.o.