Chłodnie kominowe – monumentalne, majestatyczne, górujące nad okolicą. Schładzają wodę obiegową w procesach technologicznych i przemysłowych przez lata, a gdy po kilkudziesięciu latach służby nadchodzi koniec okresu eksploatacji, konieczna jest ich bezpieczna likwidacja. Jako obiekty o znacznych rozmiarach (zarówno pod kątem wysokości jak i średnicy), zatem ich rozbiórka lub wyburzenie wymaga doświadczenia i precyzyjnego podejścia. Chłodnia kominowa nr 1 znajdowała się  w Turku, na terenie Elektrowni Węgla Brunatnego „Adamów”. Została wyburzona 28 kwietnia 2022 roku. Więcej informacji o tym wyburzeniu znajduje się w zakładce Realizacje. Zapraszamy do lektury cyklu postów dotyczących kompleksu pięciu chłodni kominowych!