CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Wyburzenie ceglanego komina - Stróże
 
 

LOKALIZACJA

STRÓŻE

DATA

06.03.2014

KLIENT

„LEHNER” Karol Jezioro

Wyburzenie ceglanego komina - Stróże

Zlecenie obejmowało rozbiórkę metodą wybuchową komina w wyznaczonym kierunku. Komin zlokalizowany był na terenie dawnej cegielni Stróże. Inne obiekty zostały wyburzone we wcześniejszym etapie. W bliskim rejonie komina zlokalizowane były dwa budynki oraz trakcja sieci kolejowej.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Komin murowy służył do odprowadzania spalin powstałych podczas produkcji budowlanych materiałów ceramicznych. Komin składał się z zewnętrznego trzonu nośnego oraz wewnętrznej wykładki izolacyjnej w formie cegły szamotowej. wlot czopucha dostarczającego spaliny zlokalizowano poniżej terenu. Jako wzmocnienie konstrukcji murowej zastosowano objemy stężające rozmieszczone co ok 80 cm na całej wysokości komina.

Parametry OBIEKTU:

  • wysokość komina H = 33,5 m.
  • średnica zewnętrzna komina u podstawy Dz = 4 m
  • średnica wewnętrzna komina u podstawy Dw = 2,6 m
  • grubość płaszcza u podstawy L = 0,7 m,
  • średnica zewnętrzna komina u wylotu Dz = 1,44 m
  • średnica wewnętrzna komina u wylotu Dw = 0,96 m
  • grubość płaszcza u wylotu l = 0,24 m,
  • masa komina wynosiła około 192 Mg (ton)

Sposób wykonania rozbiórki

Komin wyburzono stosując wybuchowe podcięcie części płaszcza zewnętrznego komina, które spowodowało utratę stateczności konstrukcji i ruch w wyznaczonym kierunku. Z uwagi na prawne zobowiązania wysadzenie komina było monitorowane pod kątem oddziaływania parasejsmicznego wywołanego upadkiem komina na grunt.

W dalszym etapie Zamawiający przy pomocy sprzętu ciężkiego uporządkował teren rozbiórki zachowując zasady segregacji i utylizacji powstałych odpadów budowlanych.