CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Wyburzenie byłych Zakładów Przemysłu Wapienniczego - Sulejów
 
 

LOKALIZACJA

SULEJÓW

DATA

06.2011

KLIENT

Kopalnia Wapienia Sulejów Sp. z o.o.

Wyburzenie byłych Zakładów Przemysłu Wapienniczego - Sulejów

Wyburzanie obiektów byłych Zakładów Przemysłu Wapienniczego realizowano poprzez ich powalenie sposobem wybuchowym (z użyciem MW), a następnie wtórne dokruszanie i załadunek z zastosowaniem koparek wyburzeniowych wyposażonych w specjalistyczny osprzęt (młoty, nożyce, łyżka skalna, itp). W skład kompleksu wchodziły następujące obiekty:

 • silosy żelbetowe,
 • budynek przemiałowni,
 • budynek sortowni głównej,
 • budynek pieca wypału,
 • budynek hydratu,
 • budynek sortowni wstępnej.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Silosy żelbetowe – silosy sztuk 2 o przekroju kołowym. Walcowa konstrukcja silosów wsparta jest na ramach żelbetowych i posadowiona na fundamentach żelbetowych. Silosy połączone są ze sobą i budynkiem przemiałowni pomostem z płyty żelbetowej rozpiętej na dźwigarach stalowych. Wysokość silosów wynosi 22,5 m. Budynek przemiałowni – czterokondygnacyjny, konstrukcja żelbetowa słupowo-ryglowa. Stropy żelbetowe. Ściany osłonowe zewnętrzne z cegły pełnej silikatowej.  Maksymalna wysokość budynku 20 m. Budynek sortowni głównej z galerią – Konstrukcja żelbetowa słupowo-płytowa. Konstrukcję nośną stanowiły słupy oparte na stopach żelbetowych. Zbiorniki wewnętrzne zbudowano ze ścian żelbetowych monolitycznych o zasypie górnym z odbiorem dolnym. galeria z cegły ceramicznej pełnej. Stopy i stropodach żelbetowy. Maksymalna wysokość budynku 20 m. Budynek pieca wypału – konstrukcja żelbetowa w kształcie „grzyba” (słupy żelbetowe z monolitycznymi ścianami łukowymi). Strop i stropodach – monolityczne płyty żelbetowe. Ściany osłonowe nadbudowy z cegły ceramicznej pełnej. budynek posadowiony na stopach żelbetowych. maksymalna wysokość budynku 14 m. Budynek hydratu – konstrukcja mieszana żelbetowo-murowa. Konstrukcja żelbetowa słupowo-ryglowa. Stropy i stropodach żelbetowe. Ściany zewnętrzne i ściany osłonowe z cegły ceramicznej pełnej. budynek posadowiony na ławach żelbetowych. Maksymalna wysokość 19m. Budynek sortowni wstępnej – konstrukcja żelbetowa słupowo-ryglowa. Ściany osłonowe żelbetowe i z cegły ceramicznej pełnej. Strop i stropodach żelbetowy. Budynek posadowiony na stopach fundamentowych. Maksymalna wysokość budynku 14 m.
Nazwa obiektu wyburzanego Kubatura Masa
V [m³] [Mg]
Silosy żelbetowe 1526,00 407,00
Budynek przemiałowni 2165,00 727,00
Budynek sortowni głównej 3634,00 1221,00
Budynek pieca wypału 684,00 229,00
Budynek hydratu 4300,83 1445,00
Budynek sortowni wstępnej 809,97 272,00
 Razem 13119,80 4301,00

Sposób wykonania rozbiórki

Silosy żelbetowe

Silosy wyburzono poprzez ich obalenie w kierunku zachodnim (prostopadłym do drogi). Całkowite skruszenie słupów od strony obalania pozwoliło na precyzyjne wykonanie obalenia. Ponadto wykonano roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu wykopu od strony obalania, którego zadaniem było zapobiegnięcie podparciu zbiorników w trakcie obalania. Po obaleniu konstrukcja żelbetowa została wtórnie rozbita przy użyciu sprzętu wyburzeniowego (koparki z osprzętem).

Budynek przemiałowni

Przed obaleniem budynku przemiałowni sposobem wybuchowym wykonano kilka prac przygotowawczych:

 • rozebrano mechanicznie schody od strony obalania,
 • wyburzono przybudówkę od strony północnej,
 • rozebrano wypełnienie (ściany ceglane) od strony obalania do wysokości około 4,2 m,
 • wyburzono piec zlokalizowany w północnej części obiektu.

Obalenie budynku zrealizowano poprzez całkowitą likwidację sposobem wybuchowym słupów do wysokości pierwszej kondygnacji (około 4,2 m). Ponadto na poziomie drugiej kondygnacji w słupach od strony obalania wykonano po dwa otwory, których zadaniem było zwiększenie pewności obalania. Po obaleniu konstrukcja żelbetowa została wtórnie rozbita przy użyciu sprzętu wyburzeniowego (koparki z osprzętem).

Budynek sortowni głównej

Przed obaleniem budynku sortowni głównej wybito ściany ceglane klatki schodowej w części włomowej. Obalenie zrealizowano poprzez całkowitą likwidację sposobem wybuchowym słupów do wysokości około 4,5m. Po obaleniu konstrukcja żelbetowa została wtórnie rozbita przy użyciu sprzętu wyburzeniowego (koparki z osprzętem).

Budynek pieca wypału

Przed obaleniem budynku pieca wypału sposobem wybuchowym wybito w strefie włomowej sposobem mechanicznym ściany ceglane. Obalenie zostało zrealizowane poprzez całkowitą likwidację sposobem wybuchowym słupów od strony obalania do wysokości około 4,0m. Ponadto w słupach w strefie podporowej stworzono tzw. warunki przegubów poprzez wykonanie otworów strzałowych na poziomie terenu. Zakres wybicia betonu w słupach podporowych zapewnił zmniejszenie ich przekroju poprzecznego o 50%. Po obaleniu konstrukcja żelbetowa została wtórnie rozbita przy użyciu sprzętu wyburzeniowego (koparki z osprzętem).

Budynek hydratu

Budynek wyburzono poprzez jego posadowienie w miejscu. Efekt ten został osiągnięty w wyniku przestrzelenia wszystkich słupów żelbetowych na wszystkich kondygnacjach. Na poziomie pierwszej z nich założono pełne kruszenie betonu (po 4 otwory strzałowe), na poziomie drugiej kondygnacji założono wybuchowe zmiękczenie słupów (po 3 otwory strzałowe), na poziomie trzeciej kondygnacji po 2 otwory w słupie a na kondygnacji ostatniej po 1 otworze. Budynek został odpalony w tzw. systemie kaskadowym przy zastosowaniu zapalników elektrycznych zwłocznych półsekundowych. Rozkład zwłok czasowych zapewnił powalenie obiektu w miejscu z jego tendencją do odchodzenia od chronionych obiektów (linii NN oraz studni głębinowej). Po obaleniu konstrukcja żelbetowa została wtórnie rozbita przy użyciu sprzętu wyburzeniowego (koparki z osprzętem).

Budynek sortowni wstępnej

Budynek wyburzono poprzez jego obalenie w kierunku północnym. Obalenie uzyskano poprzez całkowite skruszenie słupów od strony obalania.Po obaleniu konstrukcja żelbetowa została wtórnie rozbita przy użyciu sprzętu wyburzeniowego (koparki z osprzętem).

REFERENCJE

Poświadczamy, że Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Kosynierów 25, wykonało w okresie miesiąca czerwiec 2011 roku roboty obejmujące likwidację obiektów na terenie ZPW Sulejów, wraz z projektem. Zakres prac obejmował:
 • 2 szt. silosów żelbetowych,
 • budynek przemiałowni,
 • budynek sortowni głównej,
 • budynek pieca wypału,
 • budynek hydratu,
 • budynek sortowni wstępnej,
 • o łącznej kubaturze 13 200 m³.
Za wykonaną usługę firma otrzymała wynagrodzenie w wysokości netto: 65000,00 zł. Zlecony zakres prac został wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, prace rozbiórkowe zostały zrealizowane w terminie i z wynikiem bardzo dobrym. Polecamy Przedsiębiorstwo „Cama” Sp. z o.o. jako solidnego i rzetelnego wykonawcę.
Robert Pach

Kopalnia Wapienia Sulejów X2 Sp. z o.o. S.K.A., http://www.kopalniasulejow.pl/