CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Wyburzenie budynku sortowni - Czechowice-Dziedzice

LOKALIZACJA

Czechowice - Dziedzice

DATA

21.11.2007

KLIENT

TriteX II Sp. z o.o.

Wyburzenie budynku sortowni - Czechowice-Dziedzice

Zadaniem niniejszej realizacji było wyburzenie metodą wybuchową budynku sortowni zlokalizowanego na terenie Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego w Czechowicach. Budynek od lat nieużytkowany znajdował się w miejscu projektowanego pasa startowego.

W najbliższym obrębie sortowni jedynym obiektem podlegającym ochronie był nowo budowany pas startowy.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Budynek sortowni zaprojektowano w żelbetowej konstrukcji monolitycznej. Główną konstrukcję nośną stanowiły słupy, na których spierała się cała konstrukcja. W budynku znajdowały się 2 zbiorniki żelbetowe. Dach budynku wykonany był w formie płyty żelbetowej wylewanej na mokro wspartej na podciągach żelbetowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonano z cegieł. Integralną część sortowni stanowiła przybudówka, której konstrukcję nośną stanowiły słupy żelbetowe

parametry techniczne

  • wysokość budynku sortowni – 15,5 m,
  • kubatura obiektu – 8411 m3,
  • główną konstrukcję nośną stanowiły słupy o wymiarach – 0,7 x 0,7 m,
  • 2 zbiorniki żelbetowe o wysokości 6 m,
  • ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonano z cegieł,
  • masa sortowni (z przybudówką) – 1800 Mg (ton).

Sposób wykonania rozbiórki

Rozbiórka sortowni była przeprowadzona metodą wybuchową (z użyciem MW), oraz metodą mechaniczną (z użyciem maszyn). Sortownia została powalona w miejscu za pomocą wybuchowego podcięcia słupów nośnych. Przed powalaniem obiektu, wykonano prace przygotowawcze, mające na celu „zmiękczenie” obiektu i umożliwienie jego bezpiecznego i pewnego powalenia. Po obaleniu budynku, pozostałe elementy jego konstrukcji (w dużym stopniu pokruszone) zostały poddane dalszemu procesowi fragmentaryzacji za pomocą maszyn wyburzeniowych wyposażonych w młoty hydrauliczne. Segregację odpadów prowadzono na terenie rozbiórki z równoczesnym wywozem na miejsce składowania.