CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Wyburzenie budynku socjalnego - Nisko
 

LOKALIZACJA

NISKO

DATA

23.07.2013

KLIENT

Zakład Artykułów Ściernych „ARMES” Sławomir Zadrużniak

Wyburzenie budynku socjalnego - Nisko

Zakres prac obejmował rozbiórkę niedokończonego budynku administracyjnego metodą wybuchową. Budynek znajdował się na terenie byłych zakładów mięsnych w Nisku. W obrębie obiektu ochronie podlegały dwa sąsiednie budynki magazynowe. Jako najkorzystniejsza technologię wybrano posadzenie budynku w miejscu za pomocą strzelań kaskadowych.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Budynek zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej jako trzynawowy w formie prostopadłościanu o 5 kondygnacjach. Budynek niepodpiwniczony o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej. Siatkę słupów rozmieszczono w układzie modularnym 6×6 m. Stropy prefabrykowane wykonano z typowych płyt kanałowych. Klatki schodowe żelbetowe wylewane na mokro. Ściany szczytowe z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany podłużne z gazobetonowych elementów prefabrykowanych. Stropodach wentylowany z płytek korytkowych na ściankach ażurowych.

Sztywność przestrzenną budynku zapewniają wylewane ściany żelbetowe w osi 3, a w kierunku poprzecznym ściany szczytowe i środkowe klatki schodowej. Ścianki działowe gr. 10 cm gipsobetonowe typu Promonta, grubości 6,5 cm i 12 cm z cegły pełnej klasy 50 na zaprawie cementowej 30.

Parametry budynku:

  • pow. zabudowy – 914,6 m²,
  • pow. użytkowa – 3834,7 m²

 

Podstawowe parametry obiektu

  • wysokość – 18,5 m,
  • kubatura – 15 tys. m³,
  • ciężar – 2145 ton,
  • liczba kondygnacji – 5

RYS HISTORYCZNY

Budynek nigdy nie został wykończony. Wybudowany został jedynie w stanie surowym. Miały się w nim znajdować między innymi magazyny chłodnicze i laboratorium.

Sposób wykonania rozbiórki

Wyburzenie budynku socjalno-usługowego realizowane było poprzez jego obalenie sposobem minerskim. Prefabrykowana konstrukcja budynku determinowała sposób strzelania jako kaskadowy wraz z obaleniem kierunkowym sztywnych klatek schodowych oraz bocznych ścian szczytowych. Strzelanie kaskadowe realizowano poprzez niszczenie słupów nośnych, ścian stężających od poziomu III kondygnacji do poziomu terenu. Natomiast obalenie klatek schodowych poprzez częściowe ich podcięcie na wysokości parteru. Dla realizacji obalania w pierwszej kolejności wykonano roboty przygotowawcze dla stworzenia dogodnych warunków do obalania sposobem wybuchowym. Wykonano m. in. maszynowe wybicia ścian stężających czy też usunięto ściany działowe w strefach strzelań.