CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Wyburzenie budynku na terenie zakładów - Bumar-Waryński w Warszawie
 
 

LOKALIZACJA

WARSZAWA

DATA

28.02.2007

KLIENT

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „TRANS-ZIEM” Zbigniew Jasiewicz

Wyburzenie budynku na terenie zakładów - Bumar-Waryński w Warszawie

Zakres prac obejmował wyburzenie budynku administracyjnego „Waryński’ metodą wybuchową. Było to jedno z największych i najtrudniejszych acz za razem najciekawszych wyzwań dla firmy. budynek „Waryńskiego” znajdował się w ścisłym centrum miasta Stołecznego Warszawy w ostrej granicy z drogą.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Piwnice biurowca zostały wykonane jako lite ściany żelbetowe o ogromnej (w stosunku do masy obiektu) wytrzymałości na ściskanie. Obiekt posiadał konstrukcję słupową prefabrykowaną z żelbetowymi i ceglanymi ścianami usztywniającymi obiekt. Konstrukcją usztywniającą stanowiły również belki żelbetowe i wieńce żelbetowe. Na belkach położonych poprzecznie do dłuższej osi biurowca ułożono płyty stropowe: na trzech pierwszych poziomach stropy Ackermana, na pozostałych – płyty żerańskie. Tak skonstruowany obiekt spięty był na każdym poziomie wieńcami żelbetowymi. Ściany działowe – lekkie, z cegły (12 cm) lub płyt gisowo-kartonowych. Ponadto obiekt posiadał powtarzalny na każdym piętrze układ sanitarny z kominami i ścianami oraz stały na całej wysokości układ windowy. Cały obiekt zbudowany był jako spójna, stosunkowo wytrzymała i lekka konstrukcja spięta poprzecznie belkami (pomiędzy słupami) oraz żelbetowymi wieńcami obwodowymi. Masę obiektu szacowano z naddatkiem na blisko 7 tys. ton.
  • wysokość – 44 m,
  • kubatura – 28644 m3,
  • waga – 7 tys. ton
  • liczba kondygnacji – 11.

RYS HISTORYCZNY

Zakłady „Bumar-Waryński” wyprodukowały ponad 70 tysięcy koparek gąsienicowych.

Sposób wykonania rozbiórki

Koncepcja wyburzenia budynku zakładała rozcięcie pomiędzy II a III rzędem słupów (licząc od strony jezdni), zlikwidowanie lekkich ścianek zewnętrznych, stropów pomiędzy piętrami, znajdujących się w tym obrębie ścianek działowych i wieńców zewnętrznych. W ten sposób obiekt został podzielony na część „A” posiadającą wymiary poziome 18 x 21m i wysokość około 44 m oraz część „B” składającej się z żelbetowej klatki schodowej, słupów nośnych, ścian żelbetowych i ceglanych oraz ścian działowych. Szacunkowa masa tej części 1650 t. Roboty przygotowawcze do obalenia objęły:
  • „odchudzenie” ścian żelbetowych w piwnicy części „B”,
  • w części „A” wybicie ścianek działowych tylko w obrębach strzelań.
Obalenie całego obiektu nastąpiło w jednej serii strzelań podzielonej na takie sekwencje czasowe, aby zgodnie z prawami fizyki wywołać momenty sił i wymusić ruch (z pewnym przyspieszeniem zależnym od wielkości siły) w pożądanym kierunku tj w kierunku hali.

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. z Krakowa wspólnie z naszą Firmą wykonywało prace polegające na wyburzeniu budynku 10-piętrowego biurowca „Waryński” zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Kolejowej. Ze względu na skomplikowaną konstrukcję budynku oraz trudne warunki techniczne specjalnie dla tego obiektu  opracowano nowatorską metodę wyburzania tj. metodę kaskadowo-obalającą polegającą na częściowym rozcięciu obiektu (z odpowiednimi pracami stabilizacyjnymi) i jego likwidację poprzez podcięcie i strzelania kaskadowe na 4 poziomach. W ramach wyżej opisanej metody prace związane z zastosowaniem materiałów wybuchowych zostały wykonane przez firmę „Cama”. Wykonawcę cechuje duża dyspozycyjność, profesjonalizm i bezpieczeństwo prowadzonych prac a elastyczność działania i dobra organizacja pozwala na partnerską współpracę z kontrahentami. Firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia robót wyburzeniowych z użyciem materiałów wybuchowych. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego TRANS-ZIEM Zbigniew Jasiewicz pozytywnie ocenia współpracę z Przedsiębiorstwem Cama Sp. z o.o. Jakość oraz solidność wykonanych robót przez doświadczona załogę i fachowy nadzór techniczny upoważniają nas do przedstawienia przedmiotowej opinii i polecenia firmy jako wykonawcy gwarantującego wywiązanie się z podjętych zadań.
Jerzy Korbut

Rozbiórka biurowca w Warszawie, Trans-Ziem Zbigniew Jasiewicz