CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Wyburzenie budynku biurowca - Skarżysko Kamienna

LOKALIZACJA

Skarżysko Kamienna

DATA

14.11.2008

KLIENT

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Wyburzenie budynku biurowca - Skarżysko Kamienna

Ze względu na zły stan obiektu niniejsze zlecenie obejmowało zgruzowanie  za pomocą materiałów wybuchowych prefabrykowanego budynek w Skarżysku-Kamiennej. budynek znajdował się na terenie byłych zakładów Chemicznych „Benzyl” w Skarżysku. Teren po zakładach poddany został rewaloryzacji.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Budynek czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, przykryty stropodachem wentylowanym jednospadowym (pokrycie stanowiła papa asfaltowa). Budynek wykonany był w technologii prefabrykowanej słupowo-ryglowej ze stropami opartymi na podciągach żelbetowych prefabrykowanych. Przedmiotowy budynek usytuowano w środkowej części działki w odległości 10,10 m od północnej granicy działki oraz w odległości ~10,0 m od istniejącego budynku od strony zachodniej. Budynek nie był wyposażony w instalacje wewnętrzne: energii elektrycznej, wod–kan (zostały wcześniej zdemontowane).

Parametry BUDYNKU

  • wysokość – 16 m,
  • powierzchnia zabudowy – 403 m²,
  • kubatura – 6,5 tys. m³,
  • ciężar – 1200 ton,
  • liczba kondygnacji – 4

Sposób wykonania rozbiórki

Technologia wyburzenia budynku biurowca sposobem wybuchowym polegała na kierunkowym obaleniu budynku wzdłuż krótszego boku z równoczesnym jego zmiękczaniem. W celu realizacji zadania mając na uwadze poprawę warunków obalania wykonano rozcięcia obiektu na trzech górnych kondygnacjach. Zmiękczenie obiektu tzn. likwidacja jego sztywności została zrealizowana poprzez przestrzelenie w trakcie obalania belek poprzecznych. Przy tak przyjętej technologii w praktyce obalanie polegało na posobnym miękkim obaleniu dwóch niezależnych części budynku co w znacznym stopniu zmniejszyło oddziaływanie wyburzania na otoczenie wywołane upadkiem. Ponadto przed strzelaniem zasadniczym wykonano strzelania pomocnicze polegające na:
  • likwidacji ścian murowanych oraz żelbetowych w częściach włomowych,
  • przestrzeleniu belek w linii podziału obiektu.