Ostatnia porcja zdjęć obiektu C na dzień po wyburzeniu, co nie znaczy że kończymy prace strzałowe podczas rozbiórki ACM’u. Kolejnym etapem będzie wyburzenie bloków D, które znacznie różnią się budową od dotychczas wyburzanych.

Skrzydło C podczas upadku zachowało się w sposób zbliżony do upadku skrzydła B, co było do przewidzenia ze wzgledu na bardzo zbliżoną budowę tych obiektów. Energia upadku zmiażdżyła wstępnie wyburzony niski obiekt od strony północnej co można zaobserwować na filmie umieszczonym tutaj.

Opis całości prac rozbiórkowych szpitala ACM znajdziesz tutaj.