W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy front robót na trwającej już rozbiórce kompleksu obiektów ACM’u. Jako pierwsze planujemy przewrócić klatki wind. Strzelania pozwolą nam określić parametry wytrzymałościowe tworzywa ich energochłonność oraz dobrać optymalne ładunki i gęstość rozmieszczenia otworów strzałowych.

Rozbiórka całego kompleksu rozpoczęła się już znacznie wcześniej, zjechał ciężki sprzęt, uporządkowano teren, zbudowano centrum socjalne i magazynowe.

Generalnym wykonawcą prac rozbiórkowych jest firma Miazga z Dzierżoniowa, całościowy zakres prac przekracza 160 tyś m³ kubatury żelbetu do przekruszenia a zaangażowanie sprzętowe wymaga kilkunastu jednostek pracujących codziennie po 10 godzin.

Więcej informacji na temat rozbiórki ACM znajdziesz w kolejnych wpisach a podsumowanie całości zleconego zakresu na stronie realizacji Rozbiórki Akademickiego Centrum Medycznego