CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Rozbiórki obiektów wysokich na terenie Wifama w Łodzi
 

LOKALIZACJA

ŁÓDŹ

DATA

Etap I – 21-22 stycznia 2009 roku Etap II – 31 marca 2012 rok

KLIENT

SMH Sp. z o.o. u

Rozbiórki obiektów wysokich na terenie Wifama w Łodzi

Warszawski deweloper przygotowując plac pod nową inwestycję zlecił inżynierom z Krakowa wyburzenie sposobem minerskim 7 wysokich obiektów żelbetowych, 4 silosów oraz 3 kominów.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Silosy – wchodziły w skład zabudowań po częściowo wyburzonej Widzewskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych „Wifama” w Łodzi. Obiekt składał się z dwóch par silosów o różnych parametrach geometrycznych i konstrukcyjnych, stąd należało je rozpatrywać jako dwa odrębne obiekty. Odległość pomiędzy parami silosów wynosiła 5 m.

Budowa silosów (niskich)

Silosy zostały zbudowane jako konstrukcja żelbetowa składająca się z płaszcza zewnętrznego w formie tulei, w których od wewnętrznej strony każdego z nich rozmieszczono po 8 słupów stanowiących podparcie dla stożkowego leja zsypowego. Przykrycie silosów stanowiła lekka stalowa konstrukcja. Silosy połączono łącznikiem konstrukcji żelbetowej o wysokości 4,5 m. W płaszczu umieszczono otwory włazowe o wymiarach 1,84 x 4,5 m. Wysokość silosów wynosiła 21 m a całkowita ich masa 187 Mg (ton).

Budowa silosów (wysokich)

Silosy zostały zbudowane jako konstrukcja żelbetowa składająca się z płaszcza zewnętrznego w formie tulei. Wewnątrz każdego z silosów na ośmiu słupach umieszczono płytę denną zbiorników, która oddzielona jest od płaszcza zewnętrznego dylatacją, co sprawia że podczas projektowania wyburzenia należy ją potraktować jako odrębny obiekt konstrukcyjny. Przekrycie obiektu stanowi stalowy łącznik, który jest integralną częścią silosów. Wysokość każdego z silosów wynosiła – 45 m a całkowita masa – 1150 Mg (ton).

Kominy żelbetowe

Budowa kominów h=50 m – kominy (2 szt.) o identycznej konstrukcji, różniące się tylko miejscem położenia. Dla ich rozróżnienia nazwano je kominem wschodnim i kominem zachodnim. Ich lokalizację pokazano na poniższej mapie.

Kominy wykonano w konstrukcji żelbetowej o stałym przekroju. Średnica zewnętrzna: Dz = 4,40 m. Grubość ścian: 0,20 m. Na poziomie 0,0 m zlokalizowano dwa symetryczne otwory technologiczne, o szerokości: 1,86m i wysokości: 4,00m. Na wysokości 11,00 m zaś pojedynczy otwór technologiczny o szerokości: 2,50m i wysokości: 5,00m. Całkowita masa każdego z kominów wynosi: 330 Mg (ton).

Budowa komina h=60 m – Kominy wykonano w konstrukcji żelbetowej o stałym przekroju. Średnica zewnętrzna: Dz = 3,2 m. Grubość ścian: 0,20 m. Całkowita masa każdego z kominów wynosi: 283 Mg (ton).

Sposób wykonania rozbiórki

Każdy z obiektów został powalony za pomocą podcięcia wybuchowego. Jako najkorzystniejsze kierunki upadku wybrano:

  • silosy niskie: zachodni,
  • silosy wysokie: południowy,
  • komin ‚zachodni’: północno-wschodni,
  • komin ‚wschodni’: północno-zachodni,
  • komin h =60 m: północno-wschodni.