CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Rozbiórka żelbetowych zbiorników - Bytom
 
 

LOKALIZACJA

BYTOM

DATA

17.08.2015

KLIENT

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych I Lekkich Sp. z o.o.

Rozbiórka żelbetowych zbiorników - Bytom

Zlecenie obejmowało rozbiórkę zbiorników metodą wybuchową oraz wtórne ich dokruszenie i wywóz powstałych odpadów. Obiekt znajdował się przy ul. Celnej w Bytomiu i stanowił element technologii…  Teren wokół zbiorników był ogrodzony i bezpośrednio graniczył z linią kolejową oraz innymi działkami.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Planowany do wyburzenia obiekt składa się z trzech zbiorników o wysokości 30,45 m wraz z nadbudówką. Zbiorniki osadzone zostały na żelbetowej monolitycznej konstrukcji ramowej wspartej na słupach o przekroju 100x50cm. 

Parametry OBIEKTU:

  • pow. zabudowy – 140.9 m²,
  • kubatura – 4290 m³,
  • Masy wyburzanych elementów:
  • słupy żelbetowe – 78,8 Mg,
  • belki żelbetowe – 42,4 Mg,
  • ściany silosów – 703,7 Mg,
  • stropy – 236,7 Mg,
  • Masa silosów wraz z klatką schodową – 1061,6 Mg (ton).

Sposób wykonania rozbiórki

Wyburzenie zbiorników zrealizowano poprzez ich obalenie sposobem minerskim. Idea wyburzenia zakładała obniżenie konstrukcji obiektu do zasięgu maszyn wyburzeniowych a następnie wtórną jego rozbiórkę za pomocą koparek wyposażonych w specjalistyczny osprzęt wyburzeniowy. W trakcie realizacji robót prowadzona była sukcesywna segregacja odpadów.