CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ maszynową

Rozbiórka wiaduktu nad DK88-Zabrze

LOKALIZACJA

ZABRZE

DATA

27.05.2007

KLIENT

Urząd Miasta Zabrze

Rozbiórka wiaduktu nad DK88-Zabrze

Zakres prac rozbiórkowych obejmował demontaż konstrukcji wiaduktu nad czynną drogą DK88 w Zabrzu. Zgodnie z ustaleniami rozbiórka obejmowała demontaż przęsła oraz rozbiórkę dwóch filarów wiaduktu i przyczółka. Rozbierane były filary na międzytorzu, filar pomiędzy torami a drogą oraz przyczółek przy drodze.

Z uwagi na to, że rozbierany obiekt znajdował się nad drogą krajową o dużym natężeniu ruchu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej PKP  ograniczono do minimum, liczbę i czas utrudnień w ruchu samochodowym i kolejowym.

Opis zachowanej konstrukcji wiaduktu

Konstrukcja wiaduktu składała się z kilku niezależnych elementów, tj. dwóch przyczółków zlokalizowanych po przeciwległych stronach drogi, dwóch podpór pośrednich zlokalizowanych w międzytorzu oraz konstrukcji przęsłowej nośnej.

Przęsła – Zachowane przęsło mało 23,7 m długości całkowitej. Konstrukcję nośną wykonaną ze stali stanowiły cztery nitowane belki blachownicowe o środniku z blachy, natomiast pasy górne i dolne tworzyły kątowniki.

Pas górny wzmocniony był dodatkowo na całej długości blachami, natomiast pas dolny posiadał dwie nakładki wykonane z blach o zróżnicowanej długości.  Środniki blachownic usztywnione były obustronnymi żeberkami z kątowników w tym samym rozstawie umieszczono poprzecznice wykonane z ceowników.

Żelbetowa płyta jezdni o szerokości 6,6 m ułożono w obszarze pomiędzy dźwigarami na blachach nieckowych nitowanych do pasów górnych i poprzecznic. Nawierzchnię jezdni stanowiła kostka granitowa na podsypce piaskowej. Kostka została na przeważającej części przęsła rozebrana i w chwili rozbiórki płytę pokrywała warstwa darni.

Przyczółki – pod istniejącym przęsłem o szerokości 6,35 m i długości (wraz ze skrzydłem) 11,2 m znajdował się w dobrym stanie. Wjazd na obiekt uniemożliwiały granitowe słupki wkopane w ziemię na styku krawędzi skrzydła z nasypem. Jezdnia na przyczółku pokryta była grubą warstwą darni i porosła kępami krzaków i małych drzewek. Przeciwległy przyczółek został wcześniej częściowo rozebrany.

Podpory pośrednie – wykonano z cegły pełnej. W chwili rozbiórki podpory znajdowały się w złym stanie technicznym  Górna cześć podpór była spękana w wielu miejscach.

Wyposażenie – Z wyposażenia obiektu pozostały jedynie elementy odwodnienia w postaci dwóch rynien prowadzonych pod płytą pomostu pomiędzy dźwigarami. Rynny doprowadzone były do rur spustowych umieszczonych we wnękach ściany przedniej przyczółka. Poręcze obiektu zostały zdemontowane.

Rys historyczny

Wiadukt wybudowano w 1936 r. Przed wojną stanowił połączenie pomiędzy Biskupicami i Mikulczycami.

Sposób wykonania rozbiórki

W celu rozbiórki przewidziano zastosowanie żurawia do demontażu elementów stalowych przęsła, wykonanie pomostu zabezpieczającego dla prowadzeniem prac rozbiórkowych przęsła bez ograniczenia ruchu samochodów, rozbiórkę filara na międzytorzu poprzez skuwanie młotem. Projekt zakładał konieczność zamknięcia drogi dla ruchu w trakcie pracy. żurawia przy demontażu belek stalowych. W trakcie prowadzenia tych prac konieczne było również wyłączenie napięcia w trakcji elektrycznej na torach PKP oraz przeprowadzenie samej operacji zdjęcia belek w trakcie przerw w kursowaniu pociągów. Demontaż konstrukcji stalowej przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym nastąpił podział konstrukcji na elementy dostosowane do zdjęcia z podpór a w drugim ich demontaż przy pomocy żurawia, załadunek na samochody i wywóz na miejsce składowania gdzie nastąpił dalszy ich podział.