CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ maszynową

Rozbiórka mostu przeładowczego w Wieliczce
 

LOKALIZACJA

WIELICZKA

DATA

06-07.2007

KLIENT

Kopalnia Soli „Wieliczka”

Rozbiórka mostu przeładowczego w Wieliczce

Roboty rozbiórkowe dotyczyły mostu rozładowczego piasku podsadzkowego zlokalizowanego na terenie składowiska piasku w rejonie szybu “Kościuszko” w Wieliczce. Przeznaczony do wyburzenia most rozładowczy został wykonany w latach 80-tych jako konstrukcja stalowa (przęsła mostowe) wsparta na przyczółku oraz żelbetowych filarach pośrednich. Rozbiórkę prowadzono w trzech etapach. Etap I, to demontaż stalowej konstrukcji mostu. Etap II, to rozbiórka metodą wybuchową filarów mostu. Etap III, to wtórne dokruszanie żelbetu młotami hydraulicznymi oraz porządkowanie placu i wywóz odpadów.

Opis techniczny rozbieranego budynku

Przyczółek został wykonany jako belka podłożyskowa z bocznymi elementami żelbetowymi stanowiącymi opór dla gruntu nasypu bocznicy, oparta na dwóch wierconych palach wielkośrednicowych Ø 160 cm.

Filary pośrednie zbudowano jako układ żelbetowych belek podłożyskowych, wspartych na słupach żelbetowych  Ø 160 cm.

Na filarach osadzono stalową konstrukcję mostu przeładowczego.

Podstawowe parametry obiektu

  • wysokość – 10,7 m,
  • długość 112 m,
  • ciężar – 100 ton,

Sposób wykonania rozbiórki

Wyburzenie mostu zrealizowano sposobem wybuchowym poprzez obalenie w kierunku zachodnim tj. wzdłuż osi mostu od nasypu. W tym celu wykonano:
  • demontaż w całości konstrukcji stalowej przy użyciu dźwigu, kolejność demontażu odwrotna do montażu,
  • wykonano otwory strzałowe,
  • załadowano i odpalono otwory strzałowe w filarach mostu,
  • przed każdym odstrzałem wykonano osłony przed rozrzutem,
  • wtórnie rozdrobniono konstrukcję żelbetową filarów mostu,
  • załadować gruz na środki transportu i wywieźć go na miejsce składowania.