CAMA.PL WYBURZENIA | ROZBIÓRKI

WYBURZANIE METODĄ WYBUCHOWĄ

Rozbiórka Akademickiego Centrum Medycznego w Zabrzu
 

LOKALIZACJA

ZABRZE

DATA

luty 2014 – maj 2014

KLIENT

PBI Trans-Ziem Zbigniew Jasiewicz

Rozbiórka Akademickiego Centrum Medycznego w Zabrzu

Rozbiórkę kompleksu niedokończonego szpitala Akademickiego Centrum Medycznego w Zabrzu prowadzono etapowo a różna budowa budynków determinowała inną koncepcję wyburzania. Etap I robót strzałowych, to wyburzenia budynków B i C. Realizowano je poprzez podłużny podział obiektów a następnie strzelania obalające. Drugi etap to strzelania budynków głównych ciągów komunikacyjnych poprzez ich przewrócenie. jako ostatni etap strzelań wykonano strzelanie części skrzydła A z zastosowaniem włomu obalającego i maszynowych wycięć stropów.

Działka, na której znajdował się budynek szpitala zajmowała ponad 40 ha stąd też teren wokół wyburzanych obiektów można było uznać za czysty.

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Blok główny budynku ACM stanowił układ 8 zdylatowanych segmentów żelbetowych wybudowanych w systemie SBM, rozmieszczonych na planie krzyża, którego ramiona wschodnie zachodnie i południowe mają po 13 kondygnacji (obiekty A,B,C) natomiast ramię północne (obiekt D) 14- kondygnacji . Wszystkie obiekty były podpiwniczone z dwudzielnym stropodachem wentylowanym. Ściany szczytowe obiektu zamknięte ścianami żelbetowymi. W połowie obiektów A ,B i C zlokalizowano nieukończone szyby windowe. Obiekty A, B i C z punktu widzenia konstrukcyjnego stanowiły identyczne rozwiązania będące w stosunku do siebie odbiciami lustrzanymi. Na każdy obiekt składały się dwa bliźniacze segmenty oddzielone dylatacją. Obiekt D stanowił układ dwóch segmentów oddzielonych dylatacją z czego segment północny charakteryzował się centralnym symetrycznym trzonem żelbetowym w którym zlokalizowano szyby windowe oraz klatkę schodową. Trzon segmentu południowego był niesymetryczny i był przesunięty w kierunku skrzydła wschodniego A.

  • wysokość bloków łóżkowych – 42 m,
  • wysokość bloków komunikacyjnych – 44,8 m,
  • łączna kubatura – 161 tys. m³,
  • ciężar całości – 50 tys. ton.

Technologia wyburzeń

Rozbiórkę bloku łóżkowego głównego wykonano sposobem mieszanym tzn. wynikającym z połączenia metody wybuchowej z metodą mechaniczną (maszynową). Dla osiągnięcia zamierzonego celu w pierwszej fazie rozbiórki obiekt powalono sposobem wybuchowym a następnie po dokruszeniu do wymiarów umożliwiających załadunek powstały gruz został przewieziony na pole odkladcze, gdzie po dalszej przeróbce (kruszenie, segregacja elementów stalowych itp.) został zagospodarowany.

Rozbiórkę wybuchową obiektu (obalanie) realizowano w etapach tj. w etapie I obalono blok B oraz C wraz z przyległymi szybami windowymi.

Powalenie obiektów nastąpiło po ich wcześniejszym podziale w wyniku przecięcia stropów pomiędzy ścianami korytarza. Podział budynków zrealizowano mechanicznie za pomocą pił tarczowych. Ściany szczytowe budynków zostały przecięte z wykorzystaniem nożyc hydraulicznych zainstalowanych na koparce o zasięgu roboczym 42 m. Obalanie całego obiektu wykonano (dwóch segmentów każdego ze skrzydeł) w jednej, równoczesnej serii. Koncepcję wykonania obalania przedstawia zdjęcie wykonane podczas obalania jednego z bloków ACMu.

Urobiony materiał (gruz betonowy, gruz ceglany) został poddany procesowi wtórnego kruszenia za pomocą kruszarki z magnetycznym separatorem w celu dokonania wstępnej segregacji odpadów i uzyskania wymiarów średniego ziarna zapewniających optymalne wykorzystanie środków transportu. Materiały pozyskane w wyniku wyburzenia zostały zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozbiórka trzonu komunikacyjnego

Budynek trzonu komunikacyjnego budynku ACM, składał się z dwóch segmentów i stanowił zarazem najwyższą część szpitala mierzącą 44,8 m. Ze względu na różną budowę każdego segmentu i znaczną ilość materiałów wybuchowych potrzebną do skutecznego skruszenia żelbetu zdecydowano się na wyburzenie budynków w etapach. I tak jako pierwszy przewrócono segment południowy (D1) a dwa dni później już „leżał jak długi” segment północny budynku (D2).

Rzobiórka segmentu A

Początkowo konstrukcja obiektu była lustrzanym odbiciem bloków B i C, jednak w wyniku rozpoczętych maszynowych prac rozbiórkowych została naruszona, co w konsekwencji wymusiło zmianę koncepcji powalania obiektu. Nowe założenia uwzględniając nowe warunki techniczne zakładały „podstrzelenie” ścian nośnych budynku na poziomie +1 w części zapewniającej, iż większa cześć masy obiektu znajdzie się poza nową krawędzią postawy. Wprowadzenie takiego układu sił i momentów musiało skutkować powaleniem obiektu.

Materiały filmowe z prac rozbiórkowych

Po lewej stronie prezentujemy film przedstawiający wyburzenia budynków ACM w Zabrzu. 

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo „CAMA” Sp. z o.o. z Krakowa wykonało na nasze zlecenie prace związane z wyburzeniem sposobem wybuchowym obiektów wysokich (Hśr = 45 m) Bloku Łóżkowego Głównego Akademickiego Centrum Medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych przy ul. Mielżyńskiego 7 w Zabrzu. Zakres prac obejmował:
  • wykonanie projektu (dokumentacji strzałowej) wraz z oceną oddziaływania
Opracowanie projektu z uwagi na nowatorską koncepcję wyburzania wymagało wcześniejszego wykonania szeregu analiz konstrukcyjno- wytrzymałościowych, kubatura obiektów objętych opracowaniem Vk = 161 tys. m³
  • wykonanie robót przygotowawczych z wykorzystaniem technik cięcia piłami diamentowymi i zastosowanie zdalnie sterowanego robota wyburzeniowego
  • wybuchowe powalenie obiektów
Prace wyburzeniowe wykonano w okresie od lutego do czerwca 2014 roku. Zostały one wykonane zgodnie z założeniami projektowymi oraz w uzgodnionych terminach. Z Przedsiębiorstwem „CAMA” Sp. z o.o. współpracujemy od 2007 roku i możemy z pełnym przekonaniem polecić tą firmę jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.
Krzysztof Matrejek

PBI Trans-Ziem Zbigniew Jasiewicz