Sol-Hut Sp. z o.o.

Pełna treść referencji

List referencyjny

Niniejszym potwierdzam, że Przedsiębiorstwo „Cama” Spółka z o.o. w Krakowie od kwietnia do lipca 2007 realizowała na nasze zlecenie obalenie sposobem wybuchowym trzech kominów (nr 8, 9, 10) zlokalizowanych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. o wysokości H=100 m każdy. Kominy były wykonane jako ceglane na cokołach żelbetowych. Masa każdego komina wynosiła 2845 Mg.

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie projektu
  • obalenie kominów
  • wyburzenie żelbetowych cokołów
  • opracowanie dokumentacji oddziaływania robót strzałowych

Prace zostały wykonane w uzgodnionym terminie z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w przepisach oraz zasadami sztuki budowlanej.

Jacek Korbas

Wyburzenie 3 ceglanych kominów, Sol-Hut Sp. z o.o.

Zobacz pozostałe referencje