Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Ajaks SA

Pełna treść referencji

OPINIA NA TEMAT REALIZACJI WYBURZENIA KOMINA METODĄ STRZAŁOWĄ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO „CAMA” Sp. z o.o.

Na prośbę Wykonawcy — Przedsiębiorstwa „CAMA” Sp. z o.o., przedstawiamy naszą opinię na temat realizacji wyburzenia komina przemysłowego sposobem minerskim w Elektrowni Pątnów w 2001 r.

Prace strzałowe polegały na kierunkowym przewróceniu żelbetowego komina przemysłowego o średnicy przy podstawie D = 14,2 m, wcześniej skróconego do wysokości H = 55 m. Wnętrze komina wypełnione było do poziomu +12,0 m gruzem porozbiórkowym nagromadzonym w wyniku demontażu górnej części płaszcza żelbetowego.

Wyburzenie obiektu zrealizowano dwuetapowo poprzez jego przewrócenie sposobem minerskim w wybranym kierunku, po uprzednim wykonaniu pionowego cięcia konstrukcji na dwie części.

Zadanie zostało wykonane przez firmę Cama zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób profesjonalny i terminowy.

Komin został wyburzony w sposób bezpieczny i niestwarzający zagrożenia sąsiednim obiektom.

Przedsiębiorstwo „Cama” Sp. z o.o. jest godnym polecenia wykonawcą prac w zakresie wyburzeń metodą minerską.

Aleksander Kaniewski

Wyburzenie komina przemysłowego, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Ajaks SA

Zobacz pozostałe referencje