Polimex-Mostostal SA

Pełna treść referencji

List referencyjny

 

Niniejszym informujemy, że firma Przedsiębiorstwo „Cama” Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie wykonywała na nasze zamówienie roboty wyburzeniowe, wchodzące w zakres naszego Kontraktu D07011 na „Budowę elektrociepłowni EC-3 celem spełnienia wymogów BAT przez Energetykę – Rokita” z Przedsiębiorstwem Energetycznym „Energetyka-Rokita” Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Zakres usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwo „Cama” Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie obejmował:

  • wyburzenie fundamentów oraz posadzki w kotłowni elektrociepłowni,
  • wyburzenie fundamentów elektrofiltra,
  • wywóz i utylizacja odpadów, w tym gruzu

W/w usługi zostały zrealizowane w okresie grudzień 2007 r. – styczeń 2008 r.

Firma Przedsiębiorstwo „Cama” Spółka z o.o.terminowo wykonała powierzony jej zakres prac, wykazując jednocześnie elastyczność dla trudnego do oszacowania frontu robót.

W związku z powyższym możemy polecić  firmę Przedsiębiorstwo „Cama” Spółka z o.o. jako solidnego i rzetelnego Wykonawcę w/w usług.

Zygmunt Artwik

Wyburzenia fundamentów elektrofiltra, Polimex-Mostostal SA

Zobacz pozostałe referencje