PBI „TRANS-ZIEM” Zbigniew Jasiewicz

Pełna treść referencji

REFERENCJE

 

Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. z Krakowa wspólnie z naszą Firmą wykonywało prace polegające na wyburzeniu budynku 10-piętrowego biurowca „Waryński” zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Kolejowej.

Ze względu na skomplikowaną konstrukcję budynku oraz trudne warunki techniczne specjalnie dla tego obiektu  opracowano nowatorską metodę wyburzania tj. metodę kaskadowo-obalającą polegającą na częściowym rozcięciu obiektu (z odpowiednimi pracami stabilizacyjnymi) i jego likwidację poprzez podcięcie i strzelania kaskadowe na 4 poziomach. W ramach wyżej opisanej metody prace związane z zastosowaniem materiałów wybuchowych zostały wykonane przez firmę „Cama”.

Wykonawcę cechuje duża dyspozycyjność, profesjonalizm i bezpieczeństwo prowadzonych prac a elastyczność działania i dobra organizacja pozwala na partnerską współpracę z kontrahentami. Firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia robót wyburzeniowych z użyciem materiałów wybuchowych.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego TRANS-ZIEM Zbigniew Jasiewicz pozytywnie ocenia współpracę z Przedsiębiorstwem Cama Sp. z o.o.
Jakość oraz solidność wykonanych robót przez doświadczona załogę i fachowy nadzór techniczny upoważniają nas do przedstawienia przedmiotowej opinii i polecenia firmy jako wykonawcy gwarantującego wywiązanie się z podjętych zadań.

Jerzy Korbut

Rozbiórka biurowca w Warszawie, Trans-Ziem Zbigniew Jasiewicz

Zobacz pozostałe referencje