Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Pełna treść referencji

Referencje

 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu „Oddział Werbkowice” w Werbkowicach wyraża zadowolenie z wykonywanych prac rozbiórkowych przez Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. z Krakowa. Zlecone prace rozbiórkowe firma wykonywała metodą wyburzeniową za pomocą ładunków wybuchowych oraz metodą udarową. Zlecone prace wykonywane były zgodnie z procedurami prawnymi: zezwolenie na prace rozbiórkowe z odpowiednio przygotowaną dokumentacją wykonawczą i podwykonawczą. prace wykonane były zgodnie z potrzebami Cukrowni, w założonym przedziale czasowym. Prace wykonywali pracownicy profesjonalni z odpowiednim przygotowaniem do wykonywania prac rozbiórkowych. teren prac rozbiórkowych zawsze oznakowany zgodnie z przepisami BHP i P. poż. Przedsiębiorstwo elastyczne w negocjacjach cenowych, jak i terminach płatności.

Polecamy Przedsiębiorstwo „Cama” do nawiązywania współpracy wyrażając zadowolenie z wykonanej pracy.

Franciszek Krajewski

Prace rozbiórkowe, Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Zobacz pozostałe referencje