Kopalnia Wapienia Sulejów X2 Sp. z o.o. S.K.A.

Pełna treść referencji

REFERENCJE

 

Poświadczamy, że Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. kosynierów 25, wykonało w okresie miesiąca czerwiec 2011 roku roboty obejmujące likwidację obiektów na terenie ZPW Sulejów, wraz z projektem. Zakres prac obejmował:

  • 2 szt. silosów żelbetowych,
  • budynek przemiałowni,
  • budynek sortowni głównej,
  • budynek pieca wypału,
  • budynek hydratu,
  • budynek sortowni wstępnej,
  • o łącznej kubaturze 13 200 m³.

Za wykonaną usługę firma otrzymała wynagrodzenie w wysokości netto: 65000,00 zł. Zlecony zakres prac został wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, prace rozbiórkowe zostały zrealizowane w terminie i z wynikiem bardzo dobrym. Polecamy Przedsiębiorstwo „Cama” Sp. z o.o. jako solidnego i rzetelnego wykonawcę.

Robert Pach

Likwidacja wysokich obiektów kopalniancyh, Kopalnia Wapienia Sulejów X2 Sp. z o.o. S.K.A.

Zobacz pozostałe referencje