Kopalnia Soli „Wieliczka”

Pełna treść referencji

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. w grudniu 2005 roku realizowało na nasze zlecenie wyburzenie komina żelbetowego zlokalizowanego na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”.

Niniejsze prace polegały na kierunkowym obaleniu sposobem minerskim żelbetowego komina o wysokości H = 100 m.

Realizacja zadania była niezwykle trudna i skomplikowana ze względu na bliskość wielu obiektów, przede wszystkim bezcennej wartości podziemnej trasy turystycznej.

Komin został obalony w sposób bezpieczny i niestwarzający zagrożenia sąsiednim obiektom.

Prace prowadzone były w sposób profesjonalny, z zachowaniem wszelkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a ich zakończenie nastąpiło bez przeszkód, zgodnie z ustalonym terminem.

Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. charakteryzuje się dobrą organizacją i dużą elastycznością działania, co pozwala na partnerską współpracę z kontrahentami. Pozwała to polecić w/w firmę jako wiarygodnego i solidnego Wykonawcę.

Mirosław Chechelski

Rozbiórka żelbetowego komina h=100 m

Zobacz pozostałe referencje