Kopalnia Soli „Wieliczka”

Pełna treść referencji

Referencje

 

Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul Kosynierów 25 na podstawie zawartych z nami umów wykonało na rzecz kopalni następujące prace:

  1. w miesiącu maju 2006 r. – rozbiórkę przyczółków wiaduktu kolejowego nad ulicą Dembowskiego. Wartość robót wyniosła 107 000,00 złotych netto (słownie: sto siedem tysięcy złotych)
  2. W okresie od czerwca do lipca 2006 r. – wyburzenie sposobem wybuchowym mostu rozładowczego piasku podsadzkowego na terenie Kopalni. wartość robót wyniosła 36 000,00 złotych netto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych)

Powyższe prace zostały wykonane terminowo, bez zastrzeżeń i z należytą starannością.

Zbigniew Zarębski

Rozbiórki obiektów mostowych, Kopalnia Soli „Wieliczka”

Zobacz pozostałe referencje