Huta Kościuszko S.A.

Pełna treść referencji

REFERENCJE

 

Przedsiębiorstwo „Cama” Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie w miesiącach wrzesień październik 2009 r. zrealizowało na zlecenie Huty „Kosciuszko” S.A. wyburzenie sposobem wybuchowym komina żelbetowego  H=100 m.

Zakres robót obejmował: kierunkowe obalenie komina, zlokalizowanego na terenie zagęszczonym obiektami przemysłowymi, wtórne dokruszenie płaszcza żelbetowego i uporządkowanie terenu rozbiórki (pryzmowanie gruzu). Prace zostały wykonane profesjonalnie zarówno na etapie prac przygotowawczych jak i robót strzałowych (o czym świadczy precyzyjne „położenie” komina w zaplanowanym kierunku) oraz porządkowych, we wspólnie uzgodnionych terminach.

Polecamy przedsiębiorstwo „Cama” Sp. z o.o. co czynimy z pełnym przekonaniem, jako firmę rzetelną mistrzowską w swoim fachu i jak najbardziej odpowiednią do zlecania jej robót wyburzeniowych metodą wybuchową.

Rozbiórka żelbetowego komina, Huta Kościuszko S.A.

Zobacz pozostałe referencje