Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

 List referencyjny

 

Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie przy ul Kosynierów 25 wykonało na nasze zlecenie w okresie od lipca do września 2013 r. roboty rozbiórkowe związane z wyburzeniem zespołu pięciu wież granulacyjnych mocznika.

Zgodnie z projektem rozbiórki, obiekt został wykonany jako konstrukcja żelbetowa o wysokości 37,5 m i kubaturze 34,1 tyś. m3.

Zlecone prace były realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji i urządzeń, bardzo wrażliwych na drgania, o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia prowadzonej przez nas produkcji.

Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie zabezpieczeń, rozbiórkę obiektu do poziomu terenu wraz z utylizacją odpadów oraz końcowym uporządkowaniem terenu.

Wartość zleconych firmie prac wyniosła ponad pół miliona zł netto.

Realizacja prac została przeprowadzona w sposób zgodny z przedstawioną przez firmę ofertą oraz zgodnie z naszymi wymaganiami zawartymi w warunkach kontraktowych.

Mając na uwadze powyższe przesłanki, możemy polecić Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. jako wiarygodnego i godnego zaufania partnera, który powierzone obowiązki wykonuje rzetelnie, terminowo oraz z zachowaniem obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kamil Ćwikła

Rozbiórka pięciu wież granulacyjnych, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zobacz pozostałe referencje