Graviter Sp. z o.o.

Pełna treść referencji

List referencyjny

 

W okresie 23.07.2008 r. – 8.08.2008 r. Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. wykonywała na nasze zlecenie roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego i zespołu garaży przy ul. Pośpiecha 1 w Katowicach /działka nr 18 dzielnica Śródmieście – Załęże.

Zakres robót obejmował wyburzenie w/w obiektów oraz wywóz i utylizację odpadów.

Wartość wykonanych robót wynosiła 67.832 zł brutto.

Prace zostały zrealizowane sprawnie i terminowo oraz zgodnie z przepisami BHP i prawa budowlanego.

W związku z powyższym możemy polecić Przedsiębiorstwo CAMA Sp. z o.o. jako solidnego wykonawcę.

Tomasz Chrapka

Rozbiórka budynku i garaży, Graviter Sp. z o.o.

Zobacz pozostałe referencje