European Silicon Sp. z o.o.

Pełna treść referencji

List referencyjny

Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie przy ul. Kosynierów 25, na przełomie roku 2012/2013 wykonała roboty rozbiórkowe związane z wyburzeniem komina h=140 m położonego w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15.

Zakres robót obejmował: opracowanie projektu, uzyskanie stosownych pozwoleń, wykonanie robót przygotowawczych, wyburzenie komina betonowego H=140 m metodą wybuchową, przekruszenie gruzu i uporządkowanie terenu.

Profesjonalizm pracowników oraz usprzętowienie firmy pozwoliło na wykonanie zleconego zakresu robót zgodnie ze sztuką prowadzenia robót rozbiórkowych z należytą starannością, terminowo oraz z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niniejszą opinię wydaje się na prośbę Spółki „Cama” z Krakowa, która w naszej opinii zasługuje na zaufanie i jest godna polecenia.

Witold Płoszczyca

Rozbiórka komina h=140m, European Silicon Sp. z o.o.

Zobacz pozostałe referencje