Energopol-Południe S. A.

Pełna treść referencji

Referencje

 

Potwierdzamy, że stosownie do porozumienia z dnia 3.10.2000 r. pomiędzy „Energopol-Południe” S. A. Sosnowiec a Fundacją „Nauka i Tradycja Górnicza” Wydz. Górniczy AGH Kraków w okresie od X 2000 – I 2001 Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. zrealizowało 47% zakresu robót polegającego na wyburzeniu sposobem minerskim budynku maszynowni Elektrowni Jaworzno I o kubaturze 89 548 m³.

Zakres zrealizowany przez Przedsiębiorstwo Cama to 42 087 m³ kubatury obiektu.

Potwierdzamy, że prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bogumił Marek

Wyburzenie budynku maszynowni, Energopol-Południe S. A.

Zobacz pozostałe referencje