Wyburzenie żelbetowego komina - Czernichów

Cięcie piłą żelbetu

Opis rozbiórki

Zlecenie obejmowało rozbiórkę (obalenie kierunkowe) żelbetowego komina zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Dr Franciszka Stelczyka w Czernichowie.

Przedmiotowy komin służył do odprowadzania gazów z lokalnej kotłowni. W rejonie komina zlokalizowanych było 12 obiektów podlegających ochronie.

Szczegóły

Klient: BRAM-BUD s.c.
Data wyburzenia: 21 października 2006 roku

Widok komina w Czernichowie

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Przedmiotowy komin został wykonany jako konstrukcja żelbetowa o wysokości 31 m. Komin składał się z dwóch żelbetowych, współosiowych cylindrów. Trzon komina „zewnętrznego” wykonano jako cylindryczny (o stałej średnicy wewnętrznej na całej wysokości) z betonu żwirowego. Średnica zewnętrzna do wysokości 1,9 m wynosiła 2,4 m przy grubości ścianki płaszcza 0,35 m, natomiast powyżej 1,9 m średnica zewnętrzna wynosiła 2,1 m a grubość płaszcza 0,2 m. Średnica wewnętrzna na całej wysokości była stała i wynosiła 1,7 m. Przewód dymowy wykonano z betonu żaroodpornego jako wewnętrzny cylindryczny. Grubość ścianki przewodu dymowego wynosiła na całej wysokości 18 cm a średnica wewnętrzna – 1,1 m. Przestrzeń miedzy cylindrami miała szerokość 12 cm i wypełniona była materiałem żwirowym.

Trzon komina wychylony był od osi pionowej o około 60 cm w kierunku przeciwnym do planowanego kierunku upadku.

Sposób wykonania rozbiórki

Wyburzenie komina zrealizowano poprzez jego obalenie sposobem minerskim a następnie wtórne dokruszenie płaszcza sposobem maszynowym za pomocą młotów hydraulicznych i szczęk kruszących kończąc na wywozie i utylizacji powstałych odpadów.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przed „cofką” komina zastosowano liny kierunkujące upadek.

Film z wyburzenia

Film ukazuje ostatnie chwile komina.

Zobacz pozostałe realizacje