Wyburzenie trzech murowych kominów na terenie ArcelorMittal w Krakowie

Cokół komina murowego

Opis rozbiórki

Rozbiórka dotyczyła ceglanych kominów (nr 8, 9, 10) zlokalizowanych na terenie ArcelorMittal Poland S. A. Oddział w Krakowie. Kominy służyły niegdyś do odprowadzania gazów z pieców Martenowskich. Były to 3 ostatnie rozbierane komina, początkowo ich liczba sięgała 10 sztuk. Zakres prac obejmował rozbiórkę kominów metodą wybuchową wraz z wtórnym rozbiciem żelbetowych cokołów kominów.

W rejonie wyburzanych obiektów należało chronić m. in. podstację, budynki, instalacje wod-kan i elektryczne.

Szczegóły

Klient: Sol-Hut Sp. z o.o.
Daty wyburzeń: 14.07-2007 roku, 21.07-2007 roku, 24.07-2007 roku

Ciekawostki

p

Rys historyczny

Kominy wybudowano w latach pięćdziesiątych.

p

Podstawowe parametry kominów

 • wysokość – 100 m,
 • średnica zewnętrzna u podstawy – 8,8 m,
 • średnica zewnętrzna u wylotu – 4,5 m,
 • ciężar każdego z kominów – 2845 ton

Opis techniczny rozbieranych kominów

Kominy zbudowano na żelbetowych cokołach o średnicy 12 m na poziomie – 5,00 m i 9 m na poziomie + 2,20 m. Wysokość cokołów 7,20 m. Każdy z kominów posiadał 10 stref, w których wraz z wysokością malała grubość ścianek.

Płaszcze kominów składały się z 3 części:

 • mur trzonu kominów zbudowany był z cegły I – 150 odpornej na zamarzanie, na zaprawie cementowej marki „50” (na poziomach od + 2,20 do 16,00 m i od 95,00 do 100,00 m) oraz marki „25” (na poziomie + 16,00 – 95,00 m),
 • warstwa waty żużlowej grubości 0,15 m,
 • wewnętrzna wymurówka z cegły szamotowej grubości 0,49 m (do +16,0 m) i 0,12 m (powyżej +16,0 m).

Obiekty znajdowały się w dobrym stanie technicznym.

Sposób wykonania rozbiórki

kominy zostały powalone za pomocą wybuchowego podcięcia części trzonu. Włom swym zakresem obejmował płaszcz zewnętrzny oraz część żelbetowego cokołu komina. Taki zakres wybicia był wystarczający dla pewnego obalenia obiektów. Strefę włomową wstępnie odchudzono co znacznie zmniejszyło niekorzystne oddziaływanie parasejsmiczne pochodzące od działania materiałów wybuchowych.

Rozbiórkę cokołu skuwano za pomocą młota hydraulicznego umieszczonego na koparce wyburzeniowej.

Mapa terenu rozbiórki kominów

Galeria zdjęć

Galeria zawiera 4 zdjęcia, na których uchwycono:

 • widok kominów przed wyburzeniem
 • niestety brak materiałów zdjęciowych prezentujących gruzowisko i moment wysadzenia kominów

Film z wyburzenia

Po lewej stronie prezentujemy filmy z wyburzenia kominów.  Playlista zawiera 3 nagrania w tym dwa prezentujące widok całego komina i jeden pokazujący strefę włomową podczas wysadzania.

Pełna treść referencji

List referencyjny

Niniejszym potwierdzam, że Przedsiębiorstwo „Cama” Spółka z o.o. w Krakowie od kwietnia do lipca 2007 realizowała na nasze zlecenie obalenie sposobem wybuchowym trzech kominów (nr 8, 9, 10) zlokalizowanych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. o wysokości H=100 m każdy. Kominy były wykonane jako ceglane na cokołach żelbetowych. Masa każdego komina wynosiła 2845 Mg.

Zakres prac obejmował:

 • wykonanie projektu
 • obalenie kominów
 • wyburzenie żelbetowych cokołów
 • opracowanie dokumentacji oddziaływania robót strzałowych

Prace zostały wykonane w uzgodnionym terminie z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w przepisach oraz zasadami sztuki budowlanej.

Jacek Korbas

Wyburzenie 3 ceglanych kominów, Sol-Hut Sp. z o.o.

Zobacz pozostałe realizacje