Wyburzenie silosów oraz dwóch kominów - Ruda Opalin

Widok obiektów do robiórki

Opis rozbiórki

Na terenie nieczynnej od lat huty szkła w miejscowości Ruda Huta znajdowały się obiekty przemysłowe podlegające wyburzeniu. Ze względu na wysokość niektórych obiektów sięgająca powyżej 38 m najkorzystniejszą ze względów bezpieczeństwa i zarazem najszybszą metodą ich rozbiórki było ich przewrócenie za pomocą materiałów wybuchowych a następnie ich dalsze kruszenie.

Szczegóły

Klient: Big Play Sp. z o.o.
Data wyburzeń: 22 lutego 2014 roku

Ciekawostki

p

Rys historyczny

Pierwsza huta szkła powstała w XIX w.

p

Nietypowa budowa komina

Jeden z kominów został osadzony na żelbetowym cokole sięgającym 5 m wzwyż.

Opis techniczny rozbieranych obiektów

Silosy – Wyburzany obiekt składał się z trzech niezależnych od siebie części oddzielonych dylatacjami. W skład kompleksu wchodziły 4 zbiorniki o wysokości 21 m, 4 zbiorniki o wysokości 11 m oraz klatka schodowa o wysokości 15,54 m. Zbiorniki osadzone były na żelbetowej monolitycznej konstrukcji ramowej wspartej na słupach o przekroju 60×60 cm.
Pozostałą część obiektu stanowiła rampa załadunkowa oraz budynek magazynowy.
Parametry obiektu:

 • pow. zabudowy – 812 m²,
 • kubatura – 6915 m³,
 • masa silosów wraz z klatką schodową – 438,8 Mg (ton).

Komin h=28m – Wyburzany komin powstał jako konstrukcja murowa wraz z szamotową wymurówką. Komin osadzono na żelbetowym cokole o wysokości 5 m liczonej od poziomu terenu. W cokole umieszczono wlot czopucha. Na poziomie +3,60 m prostopadle do kierunku wlotu czopucha zlokalizowano otwór dymowy. Komin wzmocniono obręczami stalowymi rozmieszczonymi co 2 m na całej jego wysokości.
Parametry komina:

 • wysokość komina H = 28 m.
 • masa komina wynosi ok 140 Mg (ton).

Komin h=36m – Wyburzany komin powstał jako konstrukcja murowa wraz z szamotową wymurówką. Wlot czopucha zlokalizowano poniżej poziomu terenu w żelbetowym cokole. Komin wzmocniono obręczami stalowymi rozmieszczonymi co 2 m na całej jego wysokości.
Parametry komina (na podstawie wizji lokalnej):

 • wysokość komina H = 36 m.
 • średnica zewnętrzna komina u podstawy Dz = 4,4 m
 • grubość płaszcza u podstawy L = 0,6 m,
 • masa komina wynosi 370 Mg (ton).

Określenie metody rozbiórki obiektów

Teren w okół obiektów można było uznać za „czysty” tj. dogodny do wyburzeń z użyciem materiałów wybuchowych. Obiektami podlegającymi ochronie były jedynie budynek mieszkalny oraz inne obiekty po byłym zakładzie.

Jako najkorzystniejszy kierunek obalania kominów wyznaczono kierunek północno zachodni (45 stopni wychylenia w kierunku zachodnim), natomiast dl obalenia zbiorników wyznaczono kierunek południowy. Planowane kierunki upadku zaznaczono na zdjęciu po prawej stronie.

W kolejnym etapie rozbiórki wykorzystano koparkę z osprzętem wyburzeniowym, tj. nożycami tnąco-kruszącymi oraz młotem hydraulicznym, do rozdrobnienia powstałego gruzowiska i oddzielenia odpadów złomu stalowego od gruzu betonowego i ceglanego.

Kominy powalono za pomocą włomu obalającego, który swoim zakresem objął część płaszcza komina. Wybuchowe wykonanie podcięcia powoduje utratę stateczności kominów. Ponad połowa ich masy znajduje się poza „nową” krawędzią podstawy, co w konsekwencji powoduje powstanie dodatkowej pary sił sprzyjającej obalaniu, a co za tym idzie ruch kominów w wyznaczonym kierunku.

Silosy powalono za pomocą wybuchowego kruszenia przednich słupów nośnych konstrukcji. Zastosowano materiał wybuchowy potocznie zwany dynamitem.

Plan sytuacyjny terenu wyburzeń

Galeria zdjęć

Galeria zawiera 10 zdjęć, na których uchwycono:

 • przygotowania do wyburzenia kominów oraz silosów
 • powstałe gruzowisko po wyburzonych obiektach

Film z wyburzenia

Materiał filmowy przestawia moment wyburzenia sposobem wybuchowym obiektów.

Zobacz pozostałe realizacje