Wyburzenie kotłowni w Niepołomicach

Widok kotłowni przed rozbiórką

Opis rozbiórki

Zlecenie obejmowało wyburzenie kotłowni wraz ze starym budynkiem gazów. Obiekty zlokalizowane były na terenie zakładów Silgan White Cap w Niepołomicach.

Zakres prac obejmował rozbiórkę obiektów wraz z ich fundamentami, segregację i wywóz odpadów oraz niwelację i uporządkowanie terenu rozbiórki.

Szczegóły

Klient: Sligan White Cap Polska Sp. z o. o.
Data rozbiórki:Maj 2007 roku

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Halę kotłowni o wymiarach w osiach modularnych 12 x 24 m i wysokości 10,5 m zaprojektowano w żelbetowej konstrukcji prefabrykowanej. Główną konstrukcję nośną stanowiły słupy, na których spierała się konstrukcja dachu. Korytkowe płyty dachowe ułożono na wiązarach dachowych i pokryto papą asfaltową. Ściany zewnętrzne wykonano z prefabrykowanych płyt żelbetowych, które z czasem częściowo zastąpiono ścianką murową.
Integralną część kotłowni stanowiła przybudówka, której konstrukcję nośną stanowiły ściany murowe. Przybudówka posiadała 3 kondygnacje przedzielone lanymi stropami żelbetowymi. Dach pokryto papą asfaltową. Wysokość przybudówki wynosiła 12,5 m.

Masę kotłowni oszacowano następująco:

  • hala – 368 Mg,
  • przybudówka – 241 Mg

Sposób wykonania rozbiórki

Wyburzenia obiektów realizowano sposobem mieszanym, tj. za pomocą materiałów wybuchowych obniżono halę kotłowni do zasięgu maszyn demolujących natomiast przybudówkę i stary budynek gazów wyburzono sposobem maszynowym korzystając z koparki wyposażonej w osprzęt wyburzeniowy.

Odpady porozbiórkowe poddano rozdrobnieniu i wywieziono w miejsce składowania. teren po obiektach zniwelowano i uporządkowano.

Galeria zdjęć

Zdjęcia przedstawiają stan obiektów tuż przed ich wyburzeniem.

Zobacz pozostałe realizacje