Wyburzenie komina na terenie Kopalni Soli - Wieliczka

Wysadzanie komina w Wieliczce

Opis rozbiórki

Zadanie budowlane obejmowało obalenie metodą wybuchową komina o wysokości 100 m, zlokalizowanego w Wieliczce przy ul. Dembowskiego, na  działce 214 obr. 1. Ze względu na znajdujące się obok obiekty naziemne (droga, domy mieszkalne oraz hotel) komin został obalony w ściśle określonym kierunku, a oddziaływanie na otoczenie strzelania i upadku komina nie wyrządziło szkód obiektom chronionym. Kierunek upadku komina wynikał z sytuacji terenowej, w rejonie planowanego upadku znajdowały się wyrobiska górnicze (na głębokości 45 i 70 m). W ramach wykonania zamówienia należało wykonać wszystkie prace wynikające z warunku prawidłowego wykonania zadania,tj. projekt rozbiórki, uzyskanie uzgodnień, uzyskanie prawomocnych decyzji (pozwoleń) na wykonanie rozbiórki, obalenie komina, usunięcie gruzu i złomu i uporządkowanie placu budowy.

Szczegóły

Klient: Kopalnia Soli Wieliczka w „Wieliczce”
Data wyburzenia: 8 grudnia 2005 roku

 

Komin w Wieliczce panorama

Opis techniczny rozbieranego komina

Planowany do wyburzenia komin został wykonany jako konstrukcja z zewnętrznego płaszcza żelbetowego oraz części wewnętrznej z cegły szamotowej. Wymurówka wewnętrzna została oddzielona od warstwy zewnętrznej izolacją termiczną ze szkła piankowego czarnego o grubości 6 cm oraz pustką powietrzną o grubości 3 cm (która nie wszędzie została zrealizowana).

Stan komina należy uznać jako zły. Oto cytat z ekspertyzy: „(…)Trzon komina znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, szczególnie jego dolna partia, gdzie poddany był owiewaniu oparami z warzelni soli. Korozja stali zbrojeniowej pod otuliną betonową i jej odspajanie produktami korozji spowodowało powstanie uszkodzeń na powierzchniach od kilku do kilkunastu metrów kwadratowych i głębokości do 10 cm. Tak duże ubytki betonu, obejmujące zakłady zbrojenia powodują, że w tym rejonie zbrojenie pionowe w ogóle nie pracuje (…).”

 

p

Charakterystyczne dane techniczne

 • wysokość – 100 m,
 • średnica zewnętrzna u podstawy – 6,6 m
 • średnica zewnętrzna na wysokości 100 m – 4,16 m
 • grubość nośnych ścianek żelbetowych u podstawy – 26 cm,
 • całkowita kubatura obiektu – 2490 m3,
 • ciężar komina– 1312 Mg

Sposób wykonania rozbiórki

Wyburzenie komina realizowane było poprzez jego obalenie sposobem minerskim.

Aby bezpiecznie powalić kierunkowo komin w Wieliczce należało:

 • wykonać pomiary wytrzymałościowe komina, metodą nie naruszającą stateczności komina,
 • wyznaczyć odpowiednie współczynniki decydujące o zachowaniu się komina po strzale,
 • wykonać obliczenia masy i środka ciężkości komina,
 • wykonać obliczenia wytrzymałościowe, dotyczące stateczności komina po strzale, w szczególności dla wyznaczenia stosunku odporności stopy oporowej do ciężaru komina.
 • wykonać obliczenia i wyznaczyć sposób (lub sposoby) stabilizacji komina,
 • opracować metody służące zwiększeniu precyzji obalania komina,
 • wyznaczyć prognozy oddziaływania energii upadku (drgania parasejsmiczne) na obiekty chronione.
Plan sytuacyjny wokół komina

Galeria zdjęć

Galeria zawiera 25 zdjęć, na których uchwycono m. in.:

 • przygotowania do wyburzenia komina,
 • załadunek materiałów wybuchowych,
 • moment upadku komina,
 • powstałe gruzowisko po wyburzonym kominie

Film z wyburzenia

Po lewej stronie prezentujemy jeden z zarejestrowanych materiałów filmowych z wyburzenia komina. Film uchwycił moment odpalenia ładunków, upadek komina na kotłownię.

Pisali o nas

Skan artykułu z gazety

Bez komina i warzelni

30 listopada zostanie wyburzony komin zlokalizowany nieopodal budynków starej kotłowni. Na bieżąco prowadzone są prace przy wyburzeniu starej warzelni, kotłowni oraz innych budynków, w których dawno zaprzestano produkcji i które stanowiły zagrożenie budowlane. Ich konstrukcja była naruszona, a ściany odchylone od pionu. Na terenie poprzemysłowym pozostanie tylko nowoczesny Zakład Utylizacji Wód Zasolonych.

Do 30 listopada pozostanie nienaruszony budynek kotła nr 7, ma on zamortyzować po upadku konstrukcję stojącego nieopodal komina. Później pozostały po wyburzeniu gruz zostanie utylizowany, a złom wywieziony, mówi dyrektor Zbigniew Zarębski. Niebawem też zostaną zlikwidowane przyczółki wiaduktowe przy ul. Kościusz-ki oraz ul. Dembowskiego, nad którą już wyburzono most kolejowy.

W tym miejscu powstanie droga dojazdowa od ul. Matejki do Parku Kingi, równolegle rozpoczęte zostaną prace przy budowie nowego parkingu. W budynku, w którym ma swoją siedzibę Spółka „Produkt-Sol”, prowadzony jest remont w części wydzierżawionej przez niemiecką firmę „TIFF”. Prace porządkowe i upiększające prowadzone są także przed budynkami administracyjnymi przedsiębiorstwa. Musi być też wymieniona, z uwagi na wysoką awaryjność i niefunkcjonalność, istniejąca sieć kanalizacji. Opracowano też projekt przywrócenia dawnej świetności Parkowi Kingi, z nową infrastrukturą, ścieżkami spacerowymi, odtworzony-mi altankami i miejscami do wypoczynku i relaksu.

Kolejnym budynkiem, a właściwie pustostanem, który z uwagi na zły stan techniczny i niefunkcjonalność po-mieszczeń zostanie także wyburzony, są tzw. Łazienki. Obiekt ten zostanie odtworzony w ładniejszej formie, a ponadto, co podkreśla dyrektor Zarębski, znajdzie w nim siedzibę Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy zostanie tam też przygotowanych kilkanaście pokoi hotelowych, m.in. dla kuracjuszy korzystających z prowadzonego przez ten ośrodek, w podziemiach kopalni soli w komorze Wessel, sanatorium. W budynku nowych „Łazienek” prowadzone będą m.in. zabiegi rehabilitacyjne oraz kąpiele lecznicze. Będzie też wykonana droga dojazdowa, która zostanie poprowadzona po dawnym torowisku, od strony ul. Matejki.

Bez komina i Warzelni, Panorama Powiatu Wielickiego

Wieliczka bez komina

Użyto 11 kilogramów skalnego dynamitu

Wybuch kontrolowali naukowcy z krakowskiego AGH

Stumetrowy komin Kopalni Soli, od ponad dwudziestu lat górujący nad Wieliczką, zniknął wczoraj z krajobrazu podkrakowskiego miasta. Widowiskowy upadek żelbetowego obiektu ważącego blisko 1350 ton obserwowało około 2 tys. osób.

Akcja likwidacji koniina, przeprowadzona przy użyciu ponad 11 kg skalnego dynamitu i 180 milisekundowych górniczych zapalników elektrycznych przez firmę specjalizującą się w tego typu przedsięwzięciach, odbyła się bez zakłóceń.

Wybuch – zgodnie z wymogami ostrzegawczymi stosowanymi w górnictwie  nagłośniony został dźwiękami syren alarmowych. Moment kulminacyjny, po którym komin obciążony dodatkowo kilkutonowym odciągiem upadł dokładnie tam, gdzie planowano, a więc na częściowo wyburzone obiekty dawnego zaplecza Kopalni Soli znajdujące się wzdłuż ulicy Dembowskiego, poprzedził jeden krótki sygnał  znak odpalania. Po raz ostatni dźwięk alarmowej syreny rozległ się wczoraj w Wieliczce kilka minut po godzinie 14, czyli wówczas, gdy upewniono się, że wszystkie ładunki wybuchowe zostały zdetonowane, a stan wyburzonych obiektów nie zagraża bezpieczeństwu osób postronnych. Mieszkańcy budynków zlokalizowanych w promieniu 150 metrów od terenu, gdzie znajdował się komin, których przed akcją ewakuowano  mogli bezpiecznie powrócić do domów.

Nadzór autorski nad „wielkim wybuchem” sprawowali naukowcy z krakowskiej AGH, którzy badali również, jaki wpływ może on mieć na podziemne wyrobiska Trasy Turystycznej i zachowanie wód podziemnych. Według obliczeń nie było zagrożenia, że „rozbiórka” doprowadzi do uruchomienia wody, czego obawiali się wszyscy pamiętający katastrofę na poprzeczni Mina w 1992 roku.

Niespodzianek na szczęście nie było, a wybuch, który trwał zaledwie 11 sekund, spowodował drgania stosunkowo niewielkie  porównywalne z tymi, jakie wywołuje przejeżdżający tir. Przyczyną wyburzenia solnego komina, który wzniesiony został w latach 80. ubiegłego wieku (służył wówczas do odprowadzania spalin z dziś już nieistniejącej kotłowni węglowej), był jego bardzo zły stan techniczny (między innymi zniszczone zbrojenia, znaczne ubytki betonu na ścianach komina).

Likwidacja komina, który dla wielu osób stanowił symbol górniczych tradycji Wieliczki, to kolejna (zapewne najbardziej spektakularna) „wielka przemiana” na terenach, gdzie od kilku już miesięcy prowadzone są prace przy rozbiórce wiekowych i od dawna nieużywanych różnorodnych kopalnianych obiektów. W kolejce do likwidacji czekają jeszcze między innymi dwa około 30metrowe koniiny dawnej warzelni oraz fragmenty wiaduktów kolejowych przy ul. Dembowskiego i Matejki.

Wieliczka bez komina, Dziennik Małopolska

Skan artykułu z gazety
Pełna treść referencji

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. w grudniu 2005 roku realizowało na nasze zlecenie wyburzenie komina żelbetowego zlokalizowanego na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”.

Niniejsze prace polegały na kierunkowym obaleniu sposobem minerskim żelbetowego komina o wysokości H = 100 m.

Realizacja zadania była niezwykle trudna i skomplikowana ze względu na bliskość wielu obiektów, przede wszystkim bezcennej wartości podziemnej trasy turystycznej.

Komin został obalony w sposób bezpieczny i niestwarzający zagrożenia sąsiednim obiektom.

Prace prowadzone były w sposób profesjonalny, z zachowaniem wszelkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a ich zakończenie nastąpiło bez przeszkód, zgodnie z ustalonym terminem.

Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. charakteryzuje się dobrą organizacją i dużą elastycznością działania, co pozwala na partnerską współpracę z kontrahentami. Pozwała to polecić w/w firmę jako wiarygodnego i solidnego Wykonawcę.

Mirosław Chechelski

Rozbiórka komina h=100 m

Zobacz pozostałe realizacje