Wyburzenie komina h=40 m - Choroszcz

Komin Choroszcz

Opis rozbiórki

Rozbiórka żelbetowego komina h=40 m polegała na jego obaleniu w wybranym kierunku za pomocą materiałów wybuchowych. Prace porządkowe i utylizacja odpadów leżała po stronie Zamawiającego.

W obrębie komina zlokalizowana była zabudowa szpitalna oraz sieć ciepłownicza.

Szczegóły

Klient: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ
Im. Dr Stanisława Deresza
Data wyburzenia: 29 grudnia 2011 roku

 

Ciekawostki

p

Podstawowe parametry obiektu

  • Całkowita masa komina 235 Mg w tym:
  • Płaszcz plus przewód dymowy 207 Mg,
  • Izolacja 28 Mg

Opis techniczny rozbieranego budynku

Wyburzany komin został wykonany, jako konstrukcja żelbetowa o wysokości około H = 42,5 m. Komin składał się z dwóch żelbetowych, współosiowych cylindrów. Trzony zewnętrzne kominów wykonano, jako cylindryczne z betonu żwirowego. Średnica zewnętrzna na poziomie:

  • od 0 do 5,5 m ø = 2,3 m. Grubość ścianki 28 cm.
  • od +5,50 do +42,50 m ø = 2,2 m. Grubość ścianki (płaszcza) 23 cm.

Przewód dymowy wykonano z betonu żaroodpornego, jako wewnętrzny cylindryczny niezwiązany konstrukcyjnie z fundamentem. Grubość ścianki przewodu dymowego wynosi na całej długości 14 cm a średnica wewnętrzna 1,25 m. Pomiędzy cylindrami stwierdzono materiał izolacyjny – granulat. Komin wyposażony był w ciąg drabinowy z koszem ochronnym oraz galerią do wysokości około 40 m.

Film z wyburzenia

Po lewej stronie prezentujemy jeden z zarejestrowanych materiałów filmowych z wyburzenia komina.

Zobacz pozostałe realizacje