Wyburzenie ceglanego komina - Stróże

Ceglany komin w Stróżach

Opis rozbiórki

Zlecenie obejmowało rozbiórkę metodą wybuchową komina w wyznaczonym kierunku. Komin zlokalizowany był na terenie dawnej cegielni Stróże. Inne obiekty zostały wyburzone we wcześniejszym etapie. W bliskim rejonie komina zlokalizowane były dwa budynki oraz trakcja sieci kolejowej.

Szczegóły

Klient: „LEHNER” Karol Jezioro
Data wyburzenia: 06 marca 2014 roku

Murowy komin cegielni

Opis techniczny rozbieranego komina

Komin murowy służył do odprowadzania spalin powstałych podczas produkcji budowlanych materiałów ceramicznych. Komin składał się z zewnętrznego trzonu nośnego oraz wewnętrznej wykładki izolacyjnej w formie cegły szamotowej. wlot czopucha dostarczającego spaliny zlokalizowano poniżej terenu. Jako wzmocnienie konstrukcji murowej zastosowano objemy stężające rozmieszczone co ok 80 cm na całej wysokości komina.

p

Podstawowe parametry komina

  • wysokość komina H = 33,5 m.
  • średnica zewnętrzna komina u podstawy Dz = 4 m
  • średnica wewnętrzna komina u podstawy Dw = 2,6 m
  • grubość płaszcza u podstawy L = 0,7 m,
  • średnica zewnętrzna komina u wylotu Dz = 1,44 m
  • średnica wewnętrzna komina u wylotu Dw = 0,96 m
  • grubość płaszcza u wylotu l = 0,24 m,
  • masa komina wynosiła około 192 Mg (ton).

Sposób wykonania rozbiórki

Komin wyburzono stosując wybuchowe podcięcie części płaszcza zewnętrznego komina, które spowodowało utratę stateczności konstrukcji i ruch w wyznaczonym kierunku. Z uwagi na prawne zobowiązania wysadzenie komina było monitorowane pod kątem oddziaływania parasejsmicznego wywołanego upadkiem komina na grunt.

W dalszym etapie Zamawiający przy pomocy sprzętu ciężkiego uporządkował teren rozbiórki zachowując zasady segregacji i utylizacji powstałych odpadów budowlanych.

 

Film z wyburzenia

Po lewej stronie prezentujemy jeden z zarejestrowanych materiałów filmowych z wyburzenia komina. Film prezentuje moment upadku komina

Zobacz pozostałe realizacje