Wyburzenie budynku sortowni - Czechowice-Dziedzice

Budynek sortowni widok z zewnątrz

Opis rozbiórki

Zadaniem niniejszej realizacji było wyburzenie metodą wybuchową budynku sortowni zlokalizowanego na terenie Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego w Czechowicach. Budynek od lat nieużytkowany znajdował się w miejscu projektowanego pasa startowego.

W najbliższym obrębie sortowni jedynym obiektem podlegającym ochronie był nowo budowany pas startowy.

Szczegóły

Klient: TriteX II Sp. z o.o.
Data wyburzenia:
21 listopad 2007 roku

Opis techniczny rozbieranego budynku

Budynek sortowni zaprojektowano w żelbetowej konstrukcji monolitycznej. Główną konstrukcję nośną stanowiły słupy, na których spierała się cała konstrukcja. W budynku znajdowały się 2 zbiorniki żelbetowe. Dach budynku wykonany był w formie płyty żelbetowej wylewanej na mokro wspartej na podciągach żelbetowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonano z cegieł. Integralną część sortowni stanowiła przybudówka, której konstrukcję nośną stanowiły słupy żelbetowe.

 

p

Podstawowe parametry budynku sortowni

  • wysokość budynku sortowni – 15,5 m,
  • kubatura obiektu – 8411 m3,
  • główną konstrukcję nośną stanowiły słupy o wymiarach – 0,7 x 0,7 m,
  • 2 zbiorniki żelbetowe o wysokości 6 m,
  • ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonano z cegieł,
  • masa sortowni (z przybudówką) – 1800 Mg (ton).

Sposób wykonania rozbiórki

Rozbiórka sortowni była przeprowadzona metodą wybuchową (z użyciem MW), oraz metodą mechaniczną (z użyciem maszyn). Sortownia została powalona w miejscu za pomocą wybuchowego podcięcia słupów nośnych. Przed powalaniem obiektu, wykonano prace przygotowawcze, mające na celu „zmiękczenie” obiektu i umożliwienie jego bezpiecznego i pewnego powalenia.

Po obaleniu budynku, pozostałe elementy jego konstrukcji (w dużym stopniu pokruszone) zostały poddane dalszemu procesowi fragmentaryzacji za pomocą maszyn wyburzeniowych wyposażonych w młoty hydrauliczne. Segregację odpadów prowadzono na terenie rozbiórki z równoczesnym wywozem na miejsce składowania.

Mapa terenu rozbiórki budynku sortowni

Galeria zdjęć

Galeria zawiera 15 zdjęć, na których uchwycono:

  • elewacje budynku sortowni
  • widok budynku sortowni wewnątrz
  • gruzowisko po wyburzonym budynku

Film z wyburzenia

Po lewej stronie prezentujemy jeden z zarejestrowanych materiałów filmowych z wyburzenia budynku.

Zobacz pozostałe realizacje