Wyburzenie budynku socjalnego - Nisko

Opis rozbiórki

Zakres prac obejmował rozbiórkę niedokończonego budynku administracyjnego metodą wybuchową. Budynek znajdował się na terenie byłych zakładów mięsnych w Nisku. W obrębie obiektu ochronie podlegały dwa sąsiednie budynki magazynowe. Jako najkorzystniejsza technologię wybrano posadzenie budynku w miejscu za pomocą strzelań kaskadowych.

 

Szczegóły

Klient: Zakład Artykułów Ściernych „ARMES” Sławomir Zadrużniak
Data wyburzenia: 23 lipca 2013 roku

Ciekawostki

p

Rys historyczny

Budynek nigdy nie został wykończony. Wybudowany został jedynie w stanie surowym. Miały się w nim znajdować między innymi magazyny chłodnicze i laboratorium.

p

Podstawowe parametry obiektu

  • wysokość – 18,5 m,
  • kubatura – 15 tys. m³,
  • ciężar – 2145 ton,
  • liczba kondygnacji – 5

Opis techniczny rozbieranego budynku

Budynek zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej jako trzynawowy w formie prostopadłościanu o 5 kondygnacjach. Budynek niepodpiwniczony o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej. Siatkę słupów rozmieszczono w układzie modularnym 6x6m. Stropy prefabrykowane wykonano z typowych płyt kanałowych. Klatki schodowe żelbetowe wylewane na mokro. Ściany szczytowe z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany podłużne z gazobetonowych elementów prefabrykowanych. Stropodach wentylowany z płytek korytkowych na ściankach ażurowych.

Sztywność przestrzenną budynku zapewniają wylewane ściany żelbetowe w osi 3 a w kierunku poprzecznym ściany szczytowe i środkowe klatki schodowej. Ścianki działowe gr. 10 cm gipsobetonowe typu Promonta, grubości 6,5 cm i 12 cm z cegły pełnej klasy 50 na zaprawie cementowej 30.

Parametry budynku:

  • pow. zabudowy – 914,6 m²,
  • pow. użytkowa – 3834,7 m²

Sposób wykonania rozbiórki

Wyburzenie budynku socjalno-usługowego realizowane było poprzez jego obalenie sposobem minerskim. Prefabrykowana konstrukcja budynku determinowała sposób strzelania jako kaskadowy wraz z obaleniem kierunkowym sztywnych klatek schodowych oraz bocznych ścian szczytowych. Strzelanie kaskadowe realizowano poprzez niszczenie słupów nośnych, ścian stężających od poziomu III kondygnacji do poziomu terenu. Natomiast obalenie klatek schodowych poprzez częściowe ich podcięcie na wysokości parteru.

Dla realizacji obalania w pierwszej kolejności wykonano roboty przygotowawcze dla stworzenia dogodnych warunków do obalania sposobem wybuchowym. Wykonano m. in. maszynowe wybicia ścian stężających czy też usunięto ściany działowe w strefach strzelań.

Mapa terenu rozbiórki budynku

Galeria zdjęć

Galeria zawiera 11 zdjęć, na których uchwycono:

  • przygotowania do wyburzenia budynku,
  • krótką sekwencję upadku budynku,
  • powstałe gruzowisko po wyburzonym biurowcu,

Filmy z wyburzenia

Po lewej stronie prezentujemy dwa zarejestrowane kamery materiały filmowe z wyburzenia budynku. jedna z nich została skierowana bliżej tylnej ściany obiektu, druga zaś filmowała ścianę czołową.

Zobacz pozostałe realizacje