Wyburzenie budynku biurowca - Skarżysko Kamienna

Moment wysadzenia budynku

Opis rozbiórki

Ze względu na zły stan obiektu niniejsze zlecenie obejmowało zgruzowanie  za pomocą materiałów wybuchowych prefabrykowanego budynek w Skarżysku-Kamiennej. budynek znajdował się na terenie byłych zakładów Chemicznych „Benzyl” w Skarżysku. Teren po zakładach poddany został rewaloryzacji.

Szczegóły

Klient: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Data wyburzenia: 14 listopad 2008 roku

 

 

Budynek Benzyl w Skarżysku

Opis techniczny rozbieranego budynku

Budynek czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, przykryty stropodachem wentylowanym jednospadowym (pokrycie stanowiła papa asfaltowa). Budynek wykonany był w technologii prefabrykowanej słupowo-ryglowej ze stropami opartymi na podciągąch żelbetowych prefabrykowanych. Przedmiotowy budynek usytuowano w środkowej części działki w odległości 10,10 m od północnej granicy działki oraz w odległości ~10,0 m od istniejącego budynku od strony zachodniej. Budynek nie był wyposażony w instalacje wewntrzne: energii elektrycznej, wod. –kan (zostały wcześniej zdemontowane).

p

Podstawowe parametry obiektu

  • wysokość – 16 m,
  • powierzchnia zabudowy – 403 m²,
  • kubatura – 6,5 tys. m³,
  • ciężar – 1200 ton,
  • liczba kondygnacji – 4

 

Sposób wykonania rozbiórki

Technologia wyburzenia budynku biurowca sposobem wybuchowym polegała na kierunkowym obaleniu budynku wzdłuż krótszego boku z równoczesnym jego zmiękczaniem.

W celu realizacji zadania mając na uwadze poprawę warunków obalania wykonano rozcięcia obiektu na trzech górnych kondygnacjach. Zmiękczenie obiektu tzn. likwidacja jego sztywności została zrealizowana poprzez przestrzelenie w trakcie obalania belek poprzecznych. Przy tak przyjętej technologii w praktyce obalanie polegało na posobnym miękkim obaleniu dwóch niezależnych części budynku co w znacznym stopniu zmniejszyło oddziaływanie wyburzania na otoczenie wywołane upadkiem. Ponadto przed strzelaniem zasadniczym wykonano strzelania pomocnicze polegające na:

  • likwidacji ścian murowanych oraz żelbetowych w częściach włomowych,
  • przestrzeleniu belek w linii podziału obiektu.

 

Przecięcie budynku

Galeria zdjęć

Galeria zawiera zdjęci, na których uchwycono:

  • przygotowania do wyburzenia budynku,
  • moment wysadzenia budynku,
  • powstałe gruzowisko po wyburzonym biurowcu

Filmy z wyburzenia

Po lewej stronie prezentujemy dwa filmy zarejestrowane podczas wyburzenia budynku. Jeden uchwyciła nasza kamera, drugi dziennikarze z Skarżyskiego Kalejdoskopu.

Zobacz pozostałe realizacje