Wybuchowe cięcie stalowej konstrukcji Zwałowarki - Turów

Zwałowarka w turowie

Opis rozbiórki

Zadaniem realizacji była wybuchowa likwidacja wyłączonej z użytkowania konstrukcji zwałowarki górniczej pozostawionej na szczycie hałdy na terenie KWB w Turowie. Do realizacji zadanie wykorzystano ładunki kumulacyjne.

Szczegóły

Klient: Eltur-Serwis Spółka z o.o.
Data strzelań: 20 listopada 2008 roku

Ciekawostki

p

Podstawowe parametry zwałowarki

 • wysokość – 36,8 m,
 • rozpiętość – 100 m,
 • ciężar – 1380 ton,

Opis techniczny rozbieranej konstrukcji

Zwałowarka podlegająca likwidacji znajdowała się na zwałowisku na terenie kopalni węgla brunatnego w Turowie. Obiekt składał się z dwóch niezależnych od siebie układów tj. zwałowarki zasadniczej oraz systemu przeładowczego odbierającego urobek z przenośnika.

Technologia likwidacji zwałowarki

Likwidacja zwałowarki składała się z dwóch etapów. Etap I to mechaniczne za pomocą dźwigów i palników oddzielono zwałowarkę od układu przeładowczego. Następnie za pomocą ładunków kumulacyjnych (etap II) obalono na powierzchnię terenu wiszące elementy zwałowarki. Robotami strzałowymi odcięto wysięgnik zwałowy, przeciwwagę, liny i taśmy stalowe utrzymujące ten system w równowadze. Po strzale (zastosowanie ładunków kumulacyjnych do przecinania stali), wymienione elementy znalazły się na poziomie terenu, co całkowicie zlikwidowało zagrożenie związane z energią potencjalną tych elementów.

Opracowywana dokumentacja strzałowa objęła schemat założenia i pracy ładunków wybuchowych. W czasie przygotowywania zwałowarki do strzelania, koniecznym było  odcięcie niektórych elementów zwałowarki w taki sposób, by umożliwiało to założenie ładunków lub zmniejszało ilość koniecznych ładunków. Prace spawalnicze tego typu prowadzono w tym samym dniu, w którym odbywało się zakładanie ładunków i strzelanie i pod nadzorem projektanta (i wykonawcy) strzelań. W kolejnych etapach rozbiórki wykonywano sukcesywne rozcięcia za pomocą palników i usuwanie odstrzelonych stalowych elementów zwałowarki,

Na roboty strzałowe sporządzono dokumentację, obejmującą warunki techniczne i warunki bezpieczeństwa robót pod kątem:

 • doboru wielkości i kształtu ładunków kumulacyjnych; przygotowania ładunków optymalnych pod względem wielkości użytego materiału wybuchowego (minimalizacja negatywnych skutków strzelania), jak i pewności i skuteczności działania (przecinania elementów stalowych),
 • przeprowadzenia wstępnych strzelań dla określenia skuteczności cięcia opracowanymi ładunkami kumulacyjnymi; przeprowadzono badania poligonowe w Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych, należącego do Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie,
 • sposobów mocowania i inicjowania ładunków kumulacyjnych na poszczególnych elementach konstrukcji,
 • zabezpieczenia przed rozrzutem odłamków stalowych; ponieważ detonacja ładunków MW odbywała się na wysokości nad powierzchnią terenu, stąd istnieje potencjalne zagrożenie rozrzutem odłamków stalowych z przecinanych wybuchowo elementów konstrukcji zwałowarki;
 • zmniejszenia zagrożenia wywołanego powietrzną falą uderzeniową,
 • przygotowania konstrukcji zwałowarki do prac strzałowych, przez wycięcie zbędnych elementów stalowych, z uwzględnieniem zachowania stateczności zwałowarki,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących prace strzałowe.

Galeria zdjęć

Galeria zawiera  zdjęcia, na których uchwycono:

 • ogólny zarys koncepcji likwidacji zwałowarki
 • moment detonacji kumulacyjnych materiałów wybuchowych
 • efekt strzelania likwidacyjengo

Film z likwidacji

Po lewej stronie prezentujemy jeden z zarejestrowanych materiałów filmowych z likwidacji zwałowarki. Strzelanie odbyło się tuż przed zmrokiem stąd materiał nie jest najlepszej jakości.

Zobacz pozostałe realizacje