Rozbiórka żelbetowego komina h=140m w Łodzi

Widok komina przed wyburzeniem

Opis rozbiórki

Zlecenie obejmowało powalenie komina metodą wybuchową. Prace realizowaliśmy w sierpniu 2015 roku. W zasięgu upadku komina przebiegała dwupasmowa jezdnia (Trasa Górna).

Szczegóły

Data wyburzenia: 30.08.2015 r godzina 5.50

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Planowany do wyburzenia komin został zbudowany jako konstrukcja żelbetowa wykonana metodą deskowań przestawnych. Fundament : płyta żelbetowa kołowa o średnicy 22m i wysokości 2,4m. Grubość płaszcza komina zmniejsza się skokowo od 30 cm na poziomie 0,0m do 15 cm na poziomie 137,45 m.
Podstawowe parametry geometryczne płaszcza i wymurówki zestawiono poniżej.

  • wysokość komina H = 140 m,
  • średnica zewnętrzna żelbetowego płaszcza komina u podstawy Dz0,0 = 10,86 m
  • średnica wewnętrzna żelbetowego płaszcza komina u podstawy Dw0,0 = 10,26 m,
  • średnica zewnętrzna żelbetowego płaszcza komina u wylotu Dz140 = 6,1 m,
  • średnica wewnętrzna żelbetowego płaszcza komina u wylotu Dw140 =5,16 m,
  • grubość płaszcza na poz. +0,0m, hp0,0 = 0,3 m,

Sposób wykonania rozbiórki

Wyburzenie komina zrealizowaliśmy poprzez jego obalenie sposobem minerskim.
Ze względu na istniejące otwory w dolnej części komina prace strzałowe wymagały szczegółowej analizy wytrzymałościowej i zastosowanie kilku nietypowych rozwiązań.

Galeria zdjęć

Film z wyburzenia

Film nakręcony ze skrzyżowania ulic Demokratycznej i Trasy Górnej.

Zobacz pozostałe realizacje