Rozbiórka mostu przeładowczego w Wieliczce

Demontaż konstrukcji mostowej

Opis rozbiórki

Roboty rozbiórkowe dotyczyły mostu rozładowczego piasku podsadzkowego zlokalizowanego na terenie składowiska piasku w rejonie szybu “Kościuszko” w Wieliczce. Przeznaczony do wyburzenia most rozładowczy został wykonany w latach 80-tych jako konstrukcja stalowa (przęsła mostowe) wsparta na przyczółku oraz żelbetowych filarach pośrednich. Rozbiórkę prowadzono w trzech etapach. Etap I, to demontaż stalowej konstrukcji mostu. Etap II, to rozbiórka metodą wybuchową filarów mostu. Etap III, to wtórne dokruszanie żelbetu młotami hydraulicznymi oraz porządkowanie placu i wywóz odpadów.

Szczegóły

Klient: Kopalnia Soli „Wieliczka”
Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2006 roku

Ciekawostki

p

Podstawowe parametry obiektu

 • wysokość – 10,7 m,
 • długość 112 m,
 • ciężar – 100 ton,

Opis techniczny rozbieranego budynku

Przyczółek został wykonany jako belka podłożyskowa z bocznymi elementami żelbetowymi stanowiącymi opór dla gruntu nasypu bocznicy, oparta na dwóch wierconych palach wielkośrednicowych Ø 160 cm.

Filary pośrednie zbudowano jako układ żelbetowy belek podłożyskowych wspartych na słupach żelbetowych  Ø 160 cm.

Na filarach osadzono stalową konstrukcje mostu przeładowczego

Sposób wykonania rozbiórki

Wyburzenie mostu zrealizowano sposobem wybuchowym poprzez obalenie w kierunku zachodnim tj. wzdłuż osi mostu od nasypu. W tym celu wykonano:

 • demontaż w całości konstrukcji stalowej przy użyciu dźwigu, kolejność demontażu odwrotna do montażu,
 • wykonano otwory strzałowe,
 • załadowano i odpalono otwory strzałowe w filarach mostu,
 • przed każdym odstrzałem wykonano osłony przed rozrzutem,
 • wtórnie rozdrobniono konstrukcję żelbetową filarów mostu,
 • załadować gruz na środki transportu i wywieźć go na miejsce składowania.
Mapa terenu wraz z zaznaczonym mostem do rozbiórki

Galeria zdjęć

Galeria zawiera 9 zdjęć wykonanych podczas prac rozbiórkowych:

 • przygotowania do demontażu mostu rozładowczego
 • demontaż przy pomocy dźwigu przęseł mostu
Pełna treść referencji

Referencje

 

Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul Kosynierów 25 na podstawie zawartych z nami umów wykonało na rzecz kopalni następujące prace:

 1. w miesiącu maju 2006 r. – rozbiórkę przyczółków wiaduktu kolejowego nad ulicą Dembowskiego.
  Wartość robót wyniosła 107 000,00 złotych netto
  (słownie: sto siedem tysięcy złotych)
 2. W okresie od czerwca do lipca 2006 r. – wyburzenie sposobem wybuchowym mostu rozładowczego piasku podsadzkowego na terenie Kopalni.
  wartość robót wyniosła 36 000,00 złotych netto
  (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych)

Powyższe prace zostały wykonane terminowo, bez zastrzeżeń i z należytą starannością.

Zbigniew Zarębski

Rozbiórki obiektów mostowych, Kopalnia Soli „Wieliczka”

Zobacz pozostałe realizacje