Rozbiórka maszynowa wież granulatu - Puławy

Rozbiórka wież granulatu - Zakłady Azotowe Puławy

Opis rozbiórki

Celem realizacji była rozbiórka sposobem maszynowym pięciu wież granulatu na terenie czynnych zakładów wraz z pracami ziemnymi porządkowymi. Obiekty te znajdowały się w gęsto zabudowanym terenie. W bliskiej odległości zlokalizowano  m. in. wysokoobrotowy kompresor o mocy 9,2 MW warsztaty mechaniczne, magazyny mocznika, estakada transportu, rozdzielnia elektryczna czy też pakownia oraz inne instalacje infrastruktury podziemnej.    

Szczegóły

Klient: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
Okres wyburzeń: lipiec-wrzesień 2013 roku

Plan sytuacyjny wieże Puławy
Zestawienie łączne charakterystyk dla pięciu wież:
Kubatura V ≈ 34 109 m3
Wysokość: 37,4 m
Szerokość: 15,2 m
Długość: 60 m
p

Pomiary drgań

Podczas prac rozbiórkowych prowadzono ciągły pomiar intensywności drgań upadającego gruzu i jego wpływu na urządzenia podlegające ochronie.

Opis konstrukcji wież

Pięć wież granulacyjnych mocznika zaprojektowanych zostało w konstrukcji żelbetowej, każda z wierz o wymiarach w rzucie w osiach 9,6 m x 4,5 m i wysokości 35,57 m.

Wolnostojące wieże wsparto na sześciu słupach żelbetowych o wymiarach w przekroju 1 m x 1 m i wysokości 5 m i zakończono wieńcem żelbetowym. Żelbetowe ściany wież grubości 25 cm. Na poziomie +32 m zabudowano głowice wież gdzie ujawniono elementy o znacznych rozmiarach w przekroju poprzecznym nawet do 1,2 x 0,6m.
Wieżę nr I wyposażono klatkę schodową wykonaną z blachy a pomiędzy pozostałymi wieżami znajdują się łączniki z blachy.

Sposób wykonania rozbiórki

Rozbiórka wież ze względu na ostre uwarunkowania dotyczące bezpieczeństwa robót oraz ograniczenia maksymalnego ciężaru jaki może jednorazowo upaść na grunt (max 100 kg) podzielona była na kilka etapów:

Etap I – prace ręczne na wysokości polegające na częściowym demontażu głowic wież. Odbywały się przy pomocy sprzętu ręcznego a urobiony gruz wrzucano do wnętrza wież.

Etap II – to prace przy użyciu maszyn wyburzeniowych o wysokim zasięgu (ok 40 m). Nożyce hydrauliczne we wprawnych rękach operatora sukcesywnie kruszyły ściany zbiorników w ustalonej kolejności z zachowaniem warunku maksymalnego ciężaru urobku.

Etap III – to prace porządkowe z wykorzystaniem koparek, samochodów samowyładowczych oraz innego sprzętu ciężkiego. Urobiony gruz wywożono poza teren zakładu celem dalszego kruszenia, segregacji i utylizacji odpadów.

Galeria zdjęć

Galeria zawiera 20 zdjęć, na których uchwycono:

  • kilka widoków żelbetowych wież
  • sytuację terenową w rejonie wież
  • przygotowania do wyburzenia
  • aparaturę pomiarową
  • teren po rozbiórce
Pełna treść referencji

 List referencyjny

 

Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie przy ul Kosynierów 25 wykonało na nasze zlecenie w okresie od lipca do września 2013 r. roboty rozbiórkowe związane z wyburzeniem zespołu pięciu wież granulacyjnych mocznika.

Zgodnie z projektem rozbiórki, obiekt został wykonany jako konstrukcja żelbetowa o wysokości 37,5 m i kubaturze 34,1 tyś. m3.

Zlecone prace były realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji i urządzeń, bardzo wrażliwych na drgania, o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia prowadzonej przez nas produkcji.

Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie zabezpieczeń, rozbiórkę obiektu do poziomu terenu wraz z utylizacją odpadów oraz końcowym uporządkowaniem terenu.

Wartość zleconych firmie prac wyniosła ponad pół miliona zł netto.

Realizacja prac została przeprowadzona w sposób zgodny z przedstawioną przez firmę ofertą oraz zgodnie z naszymi wymaganiami zawartymi w warunkach kontraktowych.

Mając na uwadze powyższe przesłanki, możemy polecić Przedsiębiorstwo Cama Sp. z o.o. jako wiarygodnego i godnego zaufania partnera, który powierzone obowiązki wykonuje rzetelnie, terminowo oraz z zachowaniem obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kamil Ćwikła

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zobacz pozostałe realizacje