Rozbiórka komina ceramicznego - Rzeszów

Komin w Rzeszowie przed wyburzeniem

Opis rozbiórki

Zlecenie obejmowało rozbiórkę komina metodą wybuchową oraz wtórne jego dokruszenie i wywóz powstałych odpadów. Prace realizowaliśmy w kwietniu 2015 roku.

W bezpośrednim otoczeniu komina znajdowały się obiekty podlegające ochronie. M. in. budynek mieszkalny, ciepłociąg napowietrzny czy też rurociąg gazowy.

Szczegóły

Klient: Nestlé Polska S.A. ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa, Oddział W Rzeszowie, ul. Gen. St. Maczka 1

Data wyburzenia: 16 kwietnia 2015 roku

Zbiorniki na kruszywo w Bytomiu

Opis techniczny rozbieranego obiektu

Wyburzany komin był konstrukcją murowaną z cegły na podstawie betonowej. Grubość poszczególnych elementów komina wynosiła do wysokości 5,7 m: 75 cm betonu i 20 cm wykładziny termoodpornej szamotowej a od wysokości 5,7 m komin ma płaszcz nośny z cegły (75 cm), 8 cm pustki termoizolacyjnej wypełnionej żużlem i 12 cm cegły szamotowej. parametry charakterystyczne komina:

 • wysokość komina H = 69,55 m, w tym 5,7 m podstawy betonowej
 • średnica zewnętrzna komina u podstawy Dz = 5,83 m
 • średnica wewnętrzna komina u podstawy Dw = 3,93 m,
 • średnica zewnętrzna komina u wylotu Dz = 2,65 m
 • średnica wewnętrzna komina u wylotu Dw = 1,55 m
 • grubość płaszcza u wylotu l = 0,35 m,
 • masa komina wynosi 1085 Mg.

Sposób wykonania rozbiórki

Wyburzenie komina zrealizowaliśmy poprzez jego obalenie sposobem minerskim a następnie jego wtórne dokruszenie i wywóz powstałych odpadów. Ze względu na nietypową konstrukcję komina (płaszcz żelbetowo-ceglany) prace strzałowe wymagały szczegółowej analizy wytrzymałościowej i zastosowanie kilku nietypowych rozwiązań.

Galeria zdjęć

Galeria zawiera 19 zdjęć, na których uchwycono:

 • przygotowania do wyburzenia komina,
 • wtórną maszynową rozbiórkę komina,
 • powstałe gruzowisko po wyburzonym kominie,
 • segregację odpadów
 • teren rozbiórki

Film z wyburzenia

Film nakręcony z czterech różnych kamer ukazuje moment strzelania oraz upadku obalanego komina.

Zobacz pozostałe realizacje