Rozbiórka budynków – Katowice

 

Gruzowisko po budynku

Opis rozbiórki

Zadaniem niniejszej realizacji było przygotowanie terenu pod nowa inwestycję. Na terenie działki znajdowały się obiekty do rozbiórki a także drzewa do wycinki. Zakres prac obejmował rozbiórkę budynku mieszkalnego, wyburzenie budynków gospodarczych, wywóz i utylizacja powstałego gruzu, wywóz i utylizacja odpadów, uporządkowanie i wyrównanie terenu materiałami pozyskanymi z rozbiórki oraz wycinkę dwóch drzew.

Szczegóły

Klient: Graviter Sp. z o.o.

Data wyburzenia: sierpień 2008 roku

Plan sytuacyjny lokalizacji budynku w Katowichach

Opis techniczny rozbieranych budynków

Planowane do wyburzenia budynki powstały jako konstrukcja murowa z cegły pełnej ceramicznej oraz pustaków żwirowych. Stropy budynku mieszkalnego jak i jego dach wykonano z drewna.

Sposób wykonania rozbiórki

Po odłączeniu wszelkich mediów od obiektu przystąpiono do sukcesywnej rozbiórki obiektu począwszy od narożnika od strony południowej budynku. Do rozbiórki wykorzystano koparkę 24 tonową o wystarczającym zasięgu ramienia. Umożliwiło to sprawne i bezpieczne przeprowadzenie prac rozbiórkowych. Drzewa w sąsiedztwoie obiektu zabezpieczono na wypadek upadającego z wysokości gruzu a teren w okół polewano wodą w celu ograniczenia pylenia.

Po sprawnym zgruzowaniu budynku przystąpiono do wywozu odpadów z terenu budowy. Jednocześnie przystępując do rozbiórki budynków gospodarczych.

Po zakończeniu prac teren wyrównano i uporządkowano.

Galeria zdjęć

Po prawej stronie znajdziesz galerię zdjęć z przebiegu realizacji rozbiórki budynków

Zobacz pozostałe realizacje