Rozbiórka Akademickiego Centrum Medycznego w Zabrzu

Koparki pracujące przy wyburzaniu ACMu

Opis rozbiórki

Rozbiórkę kompleksu niedokończonego szpitala Akademickiego Centrum Medycznego w Zabrzu prowadzono etapowo a różna budowa budynków determinowała inną koncepcję wyburzania. Etap I robót strzałowych, to wyburzenia budynków B i C. Realizowano je poprzez podłużny podział obiektów a następnie strzelania obalające. Drugi etap to strzelania budynków głównych ciągów komunikacyjnych poprzez ich przewrócenie. jako ostatni etap strzelań wykonano strzelanie części skrzydła A z zastosowaniem włomu obalającego i maszynowych wycięć stropów.

Działka, na której znajdował się budynek szpitala zajmowała ponad 40 ha stąd też teren wokół wyburzanych obiektów można było uznać za czysty.

Szczegóły

Klient: PBI Trans-Ziem Zbigniew Jasiewicz
Data wyburzenia: Roboty rozbiórkowe realizowano w okresie luty 2014 – maj 2014 roku

 

 

Schemat rozmieszczenia budynków ACM

Opis techniczny rozbieranego obiektu budowlanego

Blok główny budynku ACM stanowił układ 8 zdylatowanych segmentów żelbetowych wybudowanych w systemie SBM, rozmieszczonych na planie krzyża, którego ramiona wschodnie zachodnie i południowe mają po 13 kondygnacji (obiekty A,B,C) natomiast ramię północne (obiekt D) 14- kondygnacji . Wszystkie obiekty były podpiwniczone z dwudzielnym stropodachem wentylowanym. Ściany szczytowe obiektu zamknięte ścianami żelbetowymi. W połowie obiektów A ,B i C zlokalizowano nieukończone szyby windowe. Obiekty A, B i C z punktu widzenia konstrukcyjnego stanowiły identyczne rozwiązania będące w stosunku do siebie odbiciami lustrzanymi. Na każdy obiekt składały się dwa bliźniacze segmenty oddzielone dylatacją. Obiekt D stanowił układ dwóch segmentów oddzielonych dylatacją z czego segment północny charakteryzował się centralnym symetrycznym trzonem żelbetowym w którym zlokalizowano szyby windowe oraz klatkę schodową. Trzon segmentu południowego był niesymetryczny i był przesunięty w kierunku skrzydła wschodniego A.

p

Podstawowe parametry obiektu

 • wysokość bloków łóżkowych – 42 m,
 • wysokość bloków komunikacyjnych – 44,8 m,
 • łączna kubatura – 161 tys. m³,
 • ciężar całości – 50 tys. ton.

Technologia wyburzeń

Rozbiórkę bloku łóżkowego głównego wykonano sposobem mieszanym tzn. wynikającym z połączenia metody wybuchowej z metodą mechaniczną (maszynową). Dla osiągnięcia zamierzonego celu w pierwszej fazie rozbiórki obiekt powalono sposobem wybuchowym a następnie po dokruszeniu do wymiarów umożliwiających załadunek powstały gruz został przewieziony na pole odkladcze, gdzie po dalszej przeróbce (kruszenie, segregacja elementów stalowych itp.) został zagospodarowany.

Rozbiórkę wybuchową obiektu (obalanie) realizowano w etapach tj. w etapie I obalono blok B oraz C wraz z przyległymi szybami windowymmi.

Powalenie obiektów nastąpiło po ich wcześniejszym podziale w wyniku przecięcia stropów pomiędzy ścianami korytarza. Podział budynków zrealizowano mechanicznie za pomocą pił tarczowych. Ściany szczytowe budynków zostały przecięte z wykorzystaniem nożyc hydraulicznych zainstalowanych na koparce o zasięgu roboczym 42 m. Obalanie całego obiektu wykonano (dwóch segmentów każdego ze skrzydeł) w jednej, równoczesnej serii. Koncepcję wykonania obalania przedstawia zdjęcie wykonane podczas obalania jednego z bloków ACMu.

Koncepcja obalania bloków łóżkowych ACM

Urobiony materiał (gruz betonowy, gruz ceglany) został poddany procesowi wtórnego kruszenia za pomocą kruszarki z magnetycznym separatorem w celu dokonania wstępnej segregacji odpadów i uzyskania wymiarów średniego ziarna zapewniających optymalne wykorzystanie środków transportu. Materiały pozyskane w wyniku wyburzenia zostały zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Segment D1

Wysadzenie budynku D1 - ACM

Segment D2

Wysadzenie budynku D2 - ACM

Rozbiórka trzonu komunikacyjnego

Budynek trzonu komunikacyjnego budynku ACM, składał się z dwóch segmentów i stanowił zarazem najwyższą część szpitala mierzącą 44,8 m. Ze względu na różną budowę każdego segmentu i znaczną ilość materiałów wybuchowych potrzebną do skutecznego skruszenia żelbetu zdecydowano się na wyburzenie budynków w etapach. I tak jako pierwszy przewrócono segment południowy (D1) a dwa dni później już „leżał jak długi” segment północny budynku (D2).

Rzobiórka segmentu A

Początkowo konstrukcja obiektu była lustrzanym odbiciem bloków B i C, jednak w wyniku rozpoczętych maszynowych prac rozbiórkowych została naruszona, co w konsekwencji wymusiło zmianę koncepcji powalania obiektu.

Nowe założenia uwzględniając nowe warunki techniczne zakładały „podstrzelenie” ścian nośnych budynku na poziomie +1 w części zapewniającej, iż większa cześć masy obiektu znajdzie się poza nową krawędzią postawy. Wprowadzenie takiego układu sił i momentów musiało skutkować powaleniem obiektu.

Wysadzenie budynku A - ACM

Galeria zdjęć

Galeria zawiera zdjęcia, na których uchwycono:

 • przygotowania do wyburzania kolejnych części budynku,
 • powstałe gruzowisko po wyburzonych obiektach,
 • maszynowe prace rozbiórkowe
 • panoramy zdjęć z dachu szpitala ACM
 • i wiele innych.

Materiały filmowe z prac rozbiórkowych

Po lewej stronie prezentujemy playlistę 6 zarejestrowanych materiałów filmowych z wyburzenia budynków ACM w Zabrzu. Playlista zawiera filmy własnego autorstwa ukazująca etapy i kolejność stzrelań obiektów, tj:

 • obalenia szybów windowych,
 • wyburzenia segmentów B, C,
 • trzonu komunikacyjnego (budynek D),
 • połowy segmentu A.

 

Pełna treść referencji

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo „CAMA” Sp. z o.o. z Krakowa wykonało na nasze zlecenie prace związane z wyburzeniem sposobem wybuchowym obiektów wysokich (Hśr = 45 m) Bloku Łóżkowego Głównego Akademickiego Centrum Medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych przy ul. Mielżyńskiego 7 w Zabrzu.

Zakres prac obejmował:

 • wykonanie projektu (dokumentacji strzałowej) wraz z oceną oddziaływania

Opracowanie projektu z uwagi na nowatorską koncepcję wyburzania wymagało wcześniejszego wykonania szeregu analiz konstrukcyjno- wytrzymałościowych, kubatura obiektów objętych opracowaniem Vk = 161 tys. m³

 • wykonanie robót przygotowawczych z wykorzystaniem technik cięcia piłami diamentowymi i zastosowanie zdalnie sterowanego robota wyburzeniowego
 • wybuchowe powalenie obiektów

Prace wyburzeniowe wykonano w okresie od lutego do czerwca 2014 roku. Zostały one wykonane zgodnie z założeniami projektowymi oraz w uzgodnionych terminach.

Z Przedsiębiorstwem „CAMA” Sp. z o.o. współpracujemy od 2007 roku i możemy z pełnym przekonaniem polecić tą firmę jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.

Krzysztof Matrejek

PBI Trans-Ziem Zbigniew Jasiewicz

Zobacz pozostałe realizacje